Image default
Trening

FRISK bedriftshelsetjeneste inn hos Miin Helse

En bedriftshelsetjeneste er en rådgivende innstans som er en objektiv og fagkyndig part i arbeidsmiljøspørsmål. FRISK har hovedkontor i Fredrikstad og avdelingskontor i Halden og Rakkestad i tillegg til den nyetablerte avdelingen i Moss. – Vi ser frem til samarbeid med Miin Helse og er fornøyd med at bedrifter i Moss og omegn har et kontor de kan oppsøke, sier HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle- Finstad i FRISK bedriftshelsetjeneste A/S.

Flere av de ansatte hos Miin Helse har tidligere vært tilknyttet bedriftshelsetjenesten i Moss kommune og innehar derfor både kompetanse og erfaring. For å være en godkjent bedriftshelsetjeneste er det krav fra arbeidstilsynet om både kompetanse og volum på ulike faggrupper som må være representert, blant annet innen arbeidsmedisin, ergonomi, yrkeshygiene og innenfor organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø.

– Hvem er målgruppen deres?– Bedrifter som i hovedsak er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste er målgruppen. Disse bedriftene er definert av hvilken næring de jobber i. Er man i tvil går det an å søke på Regelhjelp.no og oppgi navn eller organisasjonsnummer. Industribedrifter, håndtverkerbransjen, hotell, renhold og entreprenører er noen typer bedrifter, sier Oddbjørn. Vi bistår både i organisering av HMS-arbeid og følger opp saker relatert til arbeidshelse.

– Hva betyr det? 

– Et eksempel er hvis man står i fare for å bli sykmeldt, kan bedriftshelsetjenesten utføre fysikalske vurderinger og fremme forslag til forebyggende tiltak i bedriften. Bedriftshelsetjenesten vil da både gi råd til den enkelte og til arbeidsgiver ved å vurdere og tilrettelegge for å få personen tilbake i jobb. Vi har både dokumentasjonsplikt og rapporteringsplikt til arbeidsgiver som er regulert av arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter, sier Oddbjørn.

Begrenser sykefraværet

-Hvilke oppgaver kan en bedriftshelsetjeneste ha? 

– Vi bistår bedrifter med å ha forsvarlig drift i forhold til lover og regler og har en rekke ulike arbeidsoppgaver. Det kan være HMS-oppgaver som å gi informasjon og måle riktig luftventilering og hvordan oppbevare farlige stoffer.

Arbeidsplassvurderinger og tilpassing av ergonomiske hjelpemidler, vernerunder på byggeplasser, arbeidsmiljøundersøkelser samt opplæring og kurs er andre oppgaver vi innehar, sier Oddbjørn.

– Hvordan er det med oppfølging etter for eksempel en sykmelding?

– I all hovedsak er det arbeidsgiver og arbeidstaker sitt ansvar, og erfaring tilsier at ved å benytte bedriftshelsetjeneste og tilbudene vi har, vil man unngå eller begrense sykefraværet.

Tverrfaglig samarbeid

– Miin Helse har mye kjennskap til bedrifter i regionen og fra å være tre personer ved oppstart i september 2014, er nå staben utvidet til 12 personer.

–  Undervisning i ergonomi, arbeidsplassvurderinger og individuell vurdering og tilpasning til hver enkelt person er en vesentlig del av vårt arbeid, sier fysioterapeut hos Miin Helse Siv Bruheim.

– Vi har mye aktivitet her på senteret og både individuell oppfølging og gruppetimer flere ganger i uken. Gruppetilbudet er per dags dato spesielt tilpasset KOLS pasienter, vi har senior-trening samt en blandet gruppe. Helsefokus med tett oppfølging står i sentrum i alle ledd av vårt arbeid, sier hun. Vi håper at samarbeidet oss aktører i mellom vil bidra til å ta vare på den ansattes helse og arbeidsmiljø. Ikke minst rent økonomisk er det en stor gevinst i å holde de ansatte friske, tilfredse og effektive, sier hun. Folk med riktig kompetanse på de riktige feltene er helt avgjørende. For oss er det viktig å både oppfylle kravene fra arbeidstilsynet, men også å vite at vi har kompetanse til å ivareta den enkeltes behov, avslutter Oddbjørn Hasle-Finstad og Siv Bruheim.

Related posts

Stor interesse for årets squashliga

mortensen

Timeplan etter kundenes ønsker!

mortensen

Fra Varnaveien og til Champs-Élysées

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy