Image default
Bil

Fagarbeiderstatus i Bilpleiefaget

Etter fem år med mange møter og utallige forslag har det endelig lykkes å få godkjenning av bilpleie som en egen fagutdanning. Dette har vært et langt lerret å bleke – forteller vår lokale mann i lærlingenemda Richard Anker-Jensen, men nå er vi endelig i havn og den første fagarbeideren har gått opp til sin prøve og bestått.

Siden mars 2019 har arbeidet med utarbeidelse av læreplaner og kompetansemål for innholdet i bilpleiefaget pågått. For å få en god bredde i faget måtte det gjøres noen grep om hvem og hva faget skulle omfatte. Etter en omfattende høringsrunde er nå alt på plass – sier en fornøyd Anker-Jensen i Varnaveien Bilpleie AS.

Skriftlig eksamen og praktisk prøve

Arbeidet med å lage eksamensoppgaver startet rett over sommeren. Den første runden med eksamener i Bilpleiefaget ble gjennomført tidlig i 2022. Når eksamensresultatet er klart, vil det være mulig å melde seg opp til praktisk prøve. Med andre ord så fikk vi de første fagprøvene som privatist/praksiskandidat august 2022. Dette er en milepel for oss som har jobbet med dette i så mange år – sier Anker-Jensen. Det har vært mange steiner å snu, men nå er dette endelig på plass. Den neste runden med fagprøver for privatister påregnes i første del av 2023.

Kompetanseprøve og kompetansebrev

Kompetanseprøve er en praktisk prøve ut ifra en tilpasset læreplan. Dersom man ikke har behov eller ønske om å ta et fullstendig fagbrev, kan prøven tilpasses etter forhåndsutvalgte kompetansemål i læreplanen. Med dette kan den praktiske prøven tilpasses ut ifra forutsetning, kompetanse og ønsker hos den enkelte. Da er det heller ikke krav om fullført og bestått skriftlig eksamen i faget.

Vi er veldig glade for at dette endelig er på plass – smiler Anker-Jensen. Bransjen har arbeidet hardt for dette gjennom mange år. Med stadig flere fagarbeidere i bilpleiefaget vil seriøsiteten og tilliten til bilpleiefirmaene styrkes betraktelig. Det vil som alltid til slutt være brukeren/kunden som vil høste godt av dette, med et høyt faglig nivå på utførte tjenester – avslutter bilpleieren i Varnaveien.

Tekst: Ivar B Johansen

Foto: Jørn Mortensen

Related posts

BMW Isetta 300 – «Hjertebarnet» til Ragnar Haga

mortensen

Autoservice Moss: Bilverksted med fagfolk i alle ledd

mortensen

25 -26. november 2021: Yrkesbildager hos Moss To-Takt

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy