Image default
Helse

Fremtidsfullmakt – er det viktig?

Hvis du vil bestemme hvem og hvordan du ønsker å bli tatt vare på den dagen du ikke lenger kan ta disse avgjørelsene selv, da er det viktig med fremtidsfullmakt. Det er også av stor betydning at du/dere gjør dette tidsnok – mener advokat Karianne Hulaas. Dagen vi ikke lenger er kapable til å ta alle avgjørelser selv, sender ingen forvarsler. Det kan skje over natten.

Det er viktig å ta tak i dette når man fortsatt er i stand til å fatte de nødvendige beslutninger om hva som er best for deg selv. Pass på at det ikke blir for sent – mener Karianne Hulaas.

Hvorfor Fremtidsfullmakt
Fremtidsfullmakten er et dokument som gir retningslinjer til de som skal ta vare på deg den dagen du ikke lenger kan ivareta dine interesser på en sikker og rasjonell måte. Hvor utførlig og detaljert du ønsker denne instruksen skal være, er opp til deg selv. Enkelte fullmakter som er skrevet ved mitt kontor beveger seg ned til nesten hva man ønsker på maten. Det er helt opp til den enkelte fullmaktsgiver – forteller Hulaas.

De fleste kan be sin livsledsager, familie eller venner om hjelp frem i tid. Normalt er dette mer enn godt nok, men utfordringen ved muntlige ønsker er at de kan være vanskelig å bevise i etterkant. Det er også omfattende begrensninger i hva en slik hjelper kan bistå med.

Oppretter man en fremtidsfullmakt, trenger man ikke lenger bekymre seg for denne typen utfordringer. I et skriftlig dokument, som har omtrent samme form- og vitnekrav som et testament, kan du bestemme at en eller flere bestemte personer skal representere deg dersom du i fremtiden ikke lenger kan ivareta egne interesser.

Innhold
Som nevnt er det opp til den enkelte om hva denne fullmakten skal inneholde. Den kan gi retningslinjer om økonomiske forhold, disposisjoner om formue, eller salg/utleie av bestemte eiendommer.

Med denne formaliseringen kan den som er utpekt som fullmektig ha et dokument som gir vedkommende rett til å utføre de oppgavene dokumentet gir tillatelse til.

Fullmektigen kan da, ved å fremvise fullmakts dokument til banken, kan få tilgang til fullmaktsgivers bankkonto for å betale hans/hennes regninger.

Formkrav
Formelt er det enkelte krav som må innfris for at dokumentet skal være gyldig som en fremtidsfullmakt – sier Hulaas. Fullmakten må dateres, den skal være skriftlig og undertegnet av to vitner over 18 år. Det er også krav om at begge vitner er tilstede sammen med fullmaktsgiver når dokumentet undertegnes. Vitnene bekrefter da med sin underskrift med påskrift at fullmaktsgiver har opprettet fullmakten av egen fri vilje og at fullmaktsgiver hadde evnen til å forstå hva fullmakten innebærer. Påskriften bør inneholde opplysning om fødselsdatoen til vitnene og deres adresse. NB! Helt nære pårørende kan ikke være vitner.

Det må gå klart frem av fullmakten at den skal gjelde etter at fullmaktsgiveren har kommet i en tilstand som beskrevet i vergemålsloven § 78. Det er ikke nok bare å kalle fullmakten fremtidsfullmakt. Konsekvensen av at formkravene ikke er fulgt, er at fremtidsfullmakten er ugyldig. 

For at det ikke skal oppstå konflikter og tvilsspørsmål om gyldighet og korrekt formkrav er det smart å søke hjelp fra en advokat som kan foreta kvalitetssikring av innholdet og formen opp mot lovverket.

Viktige forbehold
En fremtidsfullmakt er et meget viktig dokument som gir utvidede fullmakter til den som er fullmektig. Det er da utrolig viktig at innholdet er i samsvar med ønsker og norsk lov. Oppretter man en slik fullmakt på egenhånd er det mange feller man kan falle i – mener advokat Hulaas. Et viktig punkt er tidspunktet som fullmakten skal tre i kraft. Når fullmaktsgiveren ikke lenger kan ivareta sine interesser, må fullmakten stadfestes av statsforvalteren før salg av fast eiendom kan finne sted. Det er også spørsmål om habilitet hos fullmektigen. Om man er inhabil, må statsforvalteren utnevne verge i de spørsmål og områder hvor fullmektigen er inhabil. Det er utrolig mange slike spørsmål som ofte dukker opp når man utsteder en fullmakt som skal gjelde i fremtiden. 

Ved bruk av en kyndig advokat er man sikret et faglig og kompetent oppsatt dokument som samsvarer med fullmaktsgiverens ønsker og forventninger. Det sikrer at dette viktige dokumentet er tilgjengelig og at det også ivaretar alle involvertes ansvar og rettigheter – sier Hulass og legger til at hun jevnlig holder opplysende foredrag i ulike settinger om nettopp dette viktige emne. Husk at dette dokumentet kan sikre din vilje i den siste delen av ditt liv.

Tekst: Ivar B Johansen

Foto: Jørn Mortensen

Related posts

Vil bedre forholdene for hjemmeboende eldre

mortensen

Vålerkvinne setter søkelys på et skambelagt tema

mortensen

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse: Kurs for egenhjelp

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy