Image default
Hjem & Fritid

Solgård Avfallsplass sier farvel til svarte søppelsekker

Det er satt stopp for mottak av avfall i svarte plastsekker på Movar sine gjenvinningsstasjoner på Solgård og i Vestby. Feilsortering har vært et problem vi håper å få bukt med på denne måten sier Arbeidsleder Paul Roger Jansen på sorteringsanlegget på Solgård skog.

Gjennomsiktige sekker vil gi en bedre kildesortering enn i dag. Vi mener at vi på denne måten kan gi bedre veiledning når publikum kommer for å levere og sortere sitt avfall fortsetter Jansen og legger til at det er jo meningen at så mye som mulig at det leverte avfallet skal kunne resirkuleres til nye materialer og råvarer.

EU krav
Innen 2025 er kravet til EU at hele 55% av avfallet skal gjenvinnes. For å kunne oppnå dette må vi alle bidra med det vi kan. Vår oppgave er å veilede våre kunder så sorteringen blir rett. Gjennomsiktige sekker håper vi vil kunne forenkle vår oppgave og forenkle prosessen ved å gi riktig og verdifull veiledning. Fordeling av avfallet i riktig konteiner er en felles oppgave og våre ansatte er der for å rettlede og assistere slik at det blir enklere å levere avfall.

Ordningen med gjennomsiktige plastsekker er allerede innført av store deler av avfallsbransjen i Norge.  

Dette gjelder kun på gjenvinningsstasjonene, så i avfallsbeholderne dine hjemme er det ikke krav om at du må bruke gjennomsiktige sekker/poser. 

Mange hverdagsprodukter er farlig avfall
Det produseres mye farlig avfall i hverdagen uten å tenke over det. Maling, lim og spraybokser samt lightere, røykvarslere og beholdere med barberingsskum er noen eksempler på hva de fleste av oss bare slipper i søppelposen. De fleste av disse produktene inneholder gasser og andre stoffer som er skadelige for mennesker, dyr og miljøet. 

Viktig
Hvert år produserer vi også mye elektronisk avfall, som for eksempel batterier, lyspærer og barneleker. Felles for farlig og elektronisk avfall er at begge deler skal sorteres ut av annet avfall, leveres til godkjent mottak og håndteres av oss som – nettopp farlig avfall.

Farlig og blande
Restavfall vi leverer brennes og brukes som råstoff for å produsere energi. Ikke vanskelig å forestilles seg at utfordrende situasjoner oppstår når farlig avfall og elektronisk avfall blandes med restavfallet. Ved mistanke om innblanding av farlig avfall kan vi ikke brenne avfallet og vi mister verdifulle ressurser, samtidig som dette kunne blitt til nye råvarer. 

Dette medfører også en risiko for utslipp til miljøet, helsefarlige eksponeringer for våre medarbeidere og at det kan oppstå branner ved omlasting og under transport. 

I Norge har vi flere eksempler på at materialer som har selvantent i avfall. Også i en av våre egne renovasjonsbiler her i Mosseregionen oppstod det brann i 2019. Gjennomsiktige sekker vil bidra til en lavere risiko for brann og eksponering av helsefarlige stoffer for våre medarbeidere.

Tekst: Ivar B Johansen

Foto: Jørn Mortensen

Related posts

Nå skal Ida føre fagkunnskapen videre

mortensen

«Luft til luft, går som varmt hvetebrød»

mortensen

Miljøbilen kommer til en plass nær deg

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy