Image default
Kultur

Spennende auksjon Til inntekt for Norsk Luftambulanse

For alle som skal drive ideelle organisasjoner i Norge, er penger et meget viktig punkt på dagsordenen. På møter og samlinger blir det luftet og diskutert ulike former for innsamlinger og tiltak for å skaffe tilveie de nødvendige midler. Det siste tilskuddet på denne stammen er en installasjon som er i seg selv et lite kunstverk.

Dette kunstverket, eller installasjonen, er satt sammen av ulike elementer, som er samlet om en dekorert kloss med et helikopter i Norsk luftambulanses farger og logo hengene over seg. Det er mye symbolikk i disse elementene og minnet om Lege Jens Moe, som regnes som grunnleggeren av Norsk Luftambulanse, er satt sentralt.

Kunstner Tom Arne Evensen
Portrettet av Dr. Jens Moe er tegnet på klossen sammen med det første helikopteret som Stiftelsen disponerte. Disse tegningene er tegnet av Mossekunstneren Tom Arne Evensen. Som det fremkommer av bildene er kunstverket spesielt og dekorativt. Tom Arne Evensen sier det var en ære og stor glede å bli forespurt om å delta. Han har signert sitt verk og legger til at han håper budrunden ender i riktig store summer. Det er stiftelsen ærlig verdt.

Norsk Luftambulanse
Ifølge Wikipedia var det legen Jens Moe som grunnla Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Han hadde i flere år vært kritisk til ambulansesystemet i Norge, og mente at flere kunne reddes dersom hjelpen kom raskere frem.

11. mars 1978 Holdt stiftelsen oppvisning i Holmenkollen med et lånt helikopter fra Sveits. En gruppe speidere fra Oslo ble tatt i ras i Norefjell, og det ble satt i gang redning med oppvisningshelikopteret. Øivind Antonsen, en 21 år gammel speiderleder, ble Norsk Luftambulanse AS første offisielle pasient. 

2. juni 1978 ble legehelikopteret sendt på sitt første oppdrag – en bilulykke. I begynnelsen var ikke staten begeistret for idéen om en luftambulansetjeneste, og helsedirektøren betegnet NLAs arbeid som «luksusmedisin». I løpet av 1980-tallet endret staten holdning til Norsk Luftambulanse. I dag er driften av luftambulansetjenesten offentlig finansiert. Stiftelsen Norsk Luftambulanses bidrag er i dag å videreutvikle tjenesten.

Bidrar bredt i Norsk helsevesen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse arrangerer en rekke kurs og konferanser for blant annet ambulansepersonell, brann- og politimannskaper, sykepleiere og leger.

Videre driver stiftelsen et av Europas største forskningsmiljøer innen akuttmedisin utenfor sykehus med over 20 stipendiater.

Stiftelsen finansierer også økt akuttberedskap i norske kommuner, for eksempel ved utplassering av hjertestartere og opplæring av brann- og helsepersonell.

Finansiering
Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en av Norges største ideelle organisasjoner. I 2017 var personer i 372 117 husstander registrert som støttemedlemmer eller givere. I tillegg bidrar nesten 5 000 støttebedrifter og organisasjoner med gaver. Målet er å redde liv og helse gjennom å styrke luftambulansetjenesten i hele Norge, og gjennom opplysning og opplæringsprogrammer kunne legge forutsetninger til grunn slik at liv kan reddes.

I tillegg arrangeres det jevnlig støttearrangementer og utlodninger som er en betydelig støtte for finansieringen av Norsk Luftambulanses brede virksomhet. 

Auksjonen som er planlagt med denne installasjonen håpes å kunne et betydelig bidrag det videre verdifulle arbeidet. 

Tekst: Ivar B Johansen

Foto: Jørn Mortensen


Related posts

Lions Club Rygge tulipanaksjon 2022

mortensen

Moss Magasinet 2020

mortensen

«Gøy å skape en opplevelse for andre»

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy