Image default
Bedrift

Leverer 12.000 fruktesker i året

Personalpartner er en attføringsbedrift som legger til rette for en aktiv arbeidsdeltagelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i mosseregionen. Personalpartner formidlet 115 mennesker til lønnet arbeid i 2015. Dette sparer samfunnet for ca 29,5 millioner kroner per år. Gevinsten for den enkelte både økonomisk, sosialt og helsemessig er forkningsmessig vel dokumentert. Vi tok turen til den ene arbeidsstasjonen ved bedriften, nemlig fruktavdelingen. 

Fruktavdelingen har eksistert i godt og vel 10 år nå, og det er ikke få mennesker som til sammen har vært i arbeid gjennom årenes løp. Per i dag er vi 17 deltakere her, og 12 av disse er her gjennom en VTA-ordning, altså Varig tilrettelagt arbeid.

Det vil variere både hvor mange som er her og hvor stor stillingsstørrelse den enkelte har, men vi sysselsetter mange personer i løpet av en uke, sier personalutvikler ved fruktavdelingen Vegard Bøhmer.

– Hva går selve jobben til deltakerne ut på?
– Hovedproduksjonen vår er jobbfrukt og vi leverer ca 250 kurver i uka til Moss, Rygge, Råde, Våler og deler av Vestby. Det utgjør ca 12.000 kurver i året, sier han. Deltakerne er med i hele prosessen fra å brette kassene, veie og sortere frukt, og sørge for at riktig mengde kommer i hver eske. Det fungerer som et slags samlebånd og frukten som leveres vil variere noe etter som hvilken tid på året vi er i. Det er tre biler som kjører ut, og det er som regel to personer per bil. Det er både av praktiske hensyn og sosial trening. I tillegg tar vi i mot bestillinger på møtefrukt og oppskjært frukt og grønnsaker. Vi håper selvsagt at enda flere får øynene opp for oss og bruker oss som lokal leverandør i stedet for å kjøpe av Oslofirmaer, sier han.

En forskjell for mange
– Det er ikke tvil om at tilrettelagte arbeidsplasser er viktig for folks helse og for verdiskapning i vår region generelt. Det er både samfunnsbesparende og oppleves meningsfullt for deltakerne som er her hos oss. Det er viktig å presisere at de bedrifter som støtter oss er med på å sysselsette de som står utenfor arbeidslivet i mosseregionen. Det er vår visjon og kjernen i vårt arbeid og det gjelder alle arbeidsstasjonene her på huset generelt, sier Vegard. Ole Kristian Martinsen har arbeidet ved ulike arbeidsstasjoner på Personalpartner, og har i de siste seks-syv årene vært på fruktavdelingen.

– Hva er det beste med å være her?
– Det er hyggelige kollegaer, jeg liker å hjelpe til der det trengs og det er godt å ha noe å gjøre. Det er viktig å faktisk gjøre en god innsats når man er på jobb, det synes i hvertfall jeg, sier Ole. Jeg har ikke planer om å bytte arbeidssted.

– Det med sysselsetting er helt sentralt. Alternativet for mange av våre deltakere er å ikke ha noe å gjøre, og både arbeidstrening og sosial trening, er viktig, sier Vegard. I løpet av fjoråret ga Personalpartner samlet sett er tilbud til 68 personer i tiltaket Varig tilrettelagt arbeid. Nå er det muligheter til å ta videregående opplæring der målet ikke er hele, men deler av en læreplan for bedrift. «Lista» legges med andre ord litt lavere enn når målet er fag- eller svennebrev. Ordningen kalles grunnkompetanse. Kontrakten som skrives er en opplæringskontrakt, og de som er innenfor denne ordningen er lærekandidater. 18 lærekandidater fikk en tilrettelagt opplæring i samarbeid med Østfold fylkeskommune, og fire lærekandidater ble avsluttet etter bestått kompetanseprøve.

– Vi mener at en tilrettelagt arbeidsplass bidrar til økt selvbilde, inkludering i arbeidslivet, økt mestringsfølelse, økt livskvalitet, trivsel, utvidet nettverk, bedre helse, bidrag til verdiskapning og økning av bredden i det lokale bedriftsliv, avslutter Vegard Bøhmer.

Tekst og foto: Kristin Gudbrandsen

Related posts

XL-Bygg i Moss vil gjøre det lettere for kundene

mortensen

Vikarkompaniet AS – Suksesskonsept runder hundre millioner i omsetning etter 5 år

mortensen

TOOLS i medvind

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy