Image default
Kultur

Bjørn Boge: «Herregårdslandskapet i Rygge»

Boken «Herregårdslandskapet i Rygge» er et ledd i det utrettelige arbeidet til Bjørn Boge om å ta vare på et av landets flotteste kulturlandskap. Herregårdslandsskapet i Rygge består av ni landskaper som er med i riksantikvarens register for landskap av kulturhistorisk interesse. Det kjempes en stadig kamp mot overmakten da statseide selskaper sikler etter lov til å benytte området til samferdsel.

Med denne boken ser jeg en mulighet for å kunne visuelt fortelle de styrende organer i by, land og storting om hva de er i ferd med å ruinere – sier en engasjert forfatter Bjørn Boge. 

Med denne boken har jeg gjort forsøk på, med tekst og bilder, å kunne formidle mitt syn på landskapet i vår hjembygd. Riksantikvarens liste viser at den delen av styringsapparatet er enige med oss om at dette må bevares – fortsetter Boge.

Kulturlandskapet
Kulturlandskapet i Rygge inneholder det meste som kreves for å kunne kalles et kulturlandskap. Med sine steinaldersplasser og et utall av registeret boplasser, og ikke minst gravplassene som kanskje foreløpig ikke er funnet, vil det ikke mangle på argumenter for bevaring og fremtidig fredning for inngrep. Boken til Boge gir deg et vidstrakt og opplysende bilde av hva som finnes i Rygge og raskt kan forsvinne. 

Mange vil få boken
Bjørn Boge mener at med dette opplysende produktet tilgjengelig, vil det kanskje være mulig for politikere på ministernivå å kunne oppdage verdien på det vi prøver å forsvare. Han har som et ledd i opplysningen av saken, plukket ut 150 personer og politikere som vi få denne boken overlevert. 

En del av poenget er at de vil få den overlevert og ikke tilsendt i posten. Uten en klar melding om hvorfor de får boken, vil de nok ikke huske på å bruke den i arbeidet med avgjørelser som skal tas angående Rygges utrolige Herregårdslandskap.

Utgitt på eget forlag
Pernille forlag eies av Bjørn Boge og står som utgiver av boken. Finansieringen har vært en tøff kneik – betror forlagsdirektøren oss og legger til at han søkt om støtte fra Sparebank1 stiftelsen. 

For interesserte vil den også kunne kjøpes direkte fra Pernille forlagets Facebook side: www.facebook.com/bjboge, eller kontakte Bjørn Boge på facebook. Da vippses det og Bjørn vil finne en måte for at du og boken skal finne hverandre.

Boken vil om en tid også kunne bli å finne i Norli bokhandel på Rygge storsenter. Utsalgsprisen på boken vil være kr. 390,-. For den historieinteresserte og naturengasjerte er dette absolutt en bok som bør finnes i bokhyllen. Den vil være et godt oppslagsverk om hva vi er i ferd med å forspille til fordel for skinner og vei.

Tekst: Ivar B Johansen

Foto: Jørn Mortensen


Related posts

Tore Elgarøy – 40 år i rockens tjeneste

mortensen

Even Slettmyr (15) – tryllekunstner med eventyrlig fingerferdighet

mortensen

Helleristningsjegerene på jakt i Rygge

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy