Image default
Kultur

Frir til lokale ildsjeler: – Vi vil ha flere søkere!

I nesten 200 år har SpareBank1 Østfold Akershus bidratt til å utvikle bærekraftige lokalsamfunn. Lokalbanksjef i Moss, Ida Andberg vil ha enda flere søkere til bankens gavefond. 

Gjennom gavevirksomheten støtter SpareBank 1 Østfold Akershus gode formål og prosjekter som bidrar til et tryggere, gladere og bedre lokalsamfunn. Banken har en egen søknadsportal på nettsidene, der alle som brenner for å skape gode initiativ lokalt kan søke om midler til å realisere sine prosjekter. 

I løpet av første halvår 2021 ble det gitt 32 millioner til gode formål og prosjekter i regionen gjennom gavevirksomheten. Pengene kommer fra bankens eget gavefond og 2 stiftelser som begge er betydelige eiere i banken. 

– Gjennom vår eiermodell, blir det avsatt utbytte til eierne og gaver til allmennyttige formål og prosjekter. Siden stiftelsene er vesentlige eiere i banken, vil en stor andel av utbyttet kanaliseres tilbake til lokalsamfunnene gjennom gavevirksomheten til stiftelsene, i tillegg til det banken gir, sier Ida Andberg.

Søker gründerspirer
– Å skape bærekraftige samfunn var årsaken til at vi ble stiftet, og i dag er gavevirksomheten en viktig del av hvordan vi som sparebank utøver vårt samfunnsansvar. 

Vår rolle er å bidra til at næringslivet vokser, at idretts- og kulturliv blomstrer og at folk får bo på et sted der det er bra å leve, fortsetter Ida Andberg. 

Ida forteller at bankens lokale tilstedeværelse gir en unik mulighet til å være tett på og få kunnskap om kundenes og lokalsamfunnenes utfordringer og behov. 

Lag, foreninger og kulturaktører er flinke til å benytte seg av bankens gaveordning, men Ida vil gjerne ha enda flere søknader. I tillegg skulle hun gjerne sett at enda flere lokale gründere fikk øynene opp for bankens gavevirksomhet. 

– Vi ønsker å fremme lokal innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping, og håper å se flere gründerspirer med gode ideer i søknadsbunken, sier hun.

Inkluderende miljøfestival
Et av de prosjektene som har fått støtte fra gavefondet er Miljøfestivalen som allerede har lykkes med å bli et samlingspunkt i Moss.

– Midlene har vært viktig for oss. Vi har hatt et mål om å skape en grønn hub for folk og aktører på tvers av sektorer for å øke engasjement og gjøre det enkelt å handle til det beste for klimaet. 

Det har vi fått til på en inkluderende måte, sier Camilla Bache-Mathiesen som er gründer og daglig leder av Miljøfestivalen. 

Hun hadde bodd i USA i mange år da hun flyttet hjem til Moss i 2018 for å skape noe nytt og utgjøre en positiv forskjell.

– Jeg har vært opptatt av miljø siden jeg var ei lita jente, og har jobbet mye med ernæring. 

Mat og klima henger sammen
Miljøfestivalen skal være et sted der vi formidler og konkretiserer FN sine bærekraftsmål uten å bruke pekefinger. 

Vi skal spre kunnskap og gjøre det enkelt å handle riktig, avslutter Camilla Bache-Mathiesen.

Har du lyst til å sette i gang et prosjekt eller har en ide som kan gjøre lokalsamfunnet ditt litt bedre? Søk om midler fra gavefondet via bankens nettsider. 

Related posts

Løvstad Dagsenter: Julemarked avlyst – katalogsalg overtar!

mortensen

Målet er å få sagt mest mulig med få penselstrøk

mortensen

Erik Wiborg: «Livet på Feste»

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy