Image default
Kultur

«Mossekvinner – et glimt fra deres liv»

«Mossekvinner – et glimt fra deres liv» er Moss og Omegn Tenkeparks bidrag til byens trehundreårsjubileum i 2020. Boka tar for seg sekstien høyst forskjellige kvinner fra tiden rundt 1650 og fram til 2020. «Mossekvinner – et glimt fra deres liv» er med andre ord, en firehundreårs tidsreise i Moss og omegn. Den eldste kvinnen er en sagbrukseier på 1600-tallet.

Denne boka av Arnulf Johannessen og Jon Gundersen, med bidrag av Audun Johannessen og Åse Ombustvedt, er bygget på Moss og Omegn Tenkeparks bokserie «Mossekvinner» som ble utgitt fra 1996-98. Tidligere utgitt stoff er imidlertid omarbeidet og forbedret.

«Nye» kvinner
Mossekvinner – et glimt fra deres liv har med en rekke nye mossekvinner som har utmerket seg med gjøren og laden i vår litt mer moderne tid. Spesielt er det interessant fra en eldre leseres syn å kunne få oppleve mange av de kvinner som hadde sitt virke i ens egen tid. Forfatterne selv trekker frem noen eksempler, og nevner: scenekunstneren og musikeren Helga Guren fra Kure i Rygge. Ordfører Hanne Tollerud er en annen aktuell kvinne fra vår egen tid, og glemmes skal heller ikke kapitelet som tar for seg en av byens mange hverdagsslitere. Motstandskvinnen Hjørdis Edvardsen som bodde på Høyda-bruket Kjellstad. Hun er et av bokas kanskje mest interessante navn. Kjellstad er for øvrig identisk med nåværende Høydaveien 10. 

En annen kvinne som delvis kan knyttes til Høyda er disponent Greta Karlsson. I tidsrommet 1986 til 1991 drev hun firmaet Georg N. Karlsson & Co i nyoppførte lokaler på Rabekk. Det må også understrekes at den nye boka har mange bilder som tidligere aldri har vært publisert.

Mye lokalhistorie
Det er vel hevet over enhver tvil om at denne boken vil være til utrolig hjelp i kunne forstå og lære mye om vår rikholdige lokalhistorie. Yngre generasjoner vil her ha et nyttig oppslagsverk når trangen etter mer lokalhistorisk viten blir stor. Det må kunne understrekes at forfatterne har nedlagt et stort og meget nøyaktig arbeid i dette verket på hele 300 sider. Det omfatter hele sekstien meget forskjellige kvinner fra vår egen lokalhistorie som har utmerket seg hver på sin spesielle måte.

Denne boken er utgitt som et bidrag til byen 300 års jubileum fra kulturforeningen Moss og Omegn Tenkepark. Et bidrag som nok for mange vil kunne glede og opplyse i mange år fremover. Forfatterne uttaler at de er glade over å kunne sette sluttstrek. De forteller at arbeidet har vært slitsomt, men morsomt og lærerikt etter hvert som arbeidet med boka tok form. De legger til – at så langt som mulig, har vi forsøkt å sette de ulike kvinnene inn i sin rette historiske kontekst. Vi har etterstrebet en balanse mellom fortid og nåtid. 

Dedikert Ragnar Onsager
«Mossekvinner – et glimt fra deres liv» er i ærbødighet tilegnet vår gode venn Ragnar Onsaker, som dessverre ikke er blant oss lenger – forteller forfatterne. Ragnar Onsaker var medforfatter til bokserien «Mossekvinner», og savnet etter hans intellekt og gode innspill har vært merkbart. 

Utgiver av «Mossekvinner – et glimt fra deres liv» er utgitt av kulturforeningen Moss og Omegn Tenkepark. Den vil ha et 1. opplag på 500 bøker som sannsynligvis vil forsvinne ganske raskt. Disse vil kunne fås kjøpt hos Norli bokhandel i Rygge storsenter, Norli bokhandel i Moss sentrum og i Høyvekta Brukthandel på Høyda. Her gjelder det å være tidlig ute for å sikre seg et eksemplar. 

Tenkeparken er godt kjent fra tidligere bokutgivelser og ikke minst fra sine engasjerte medlemmer som ofte er å finne i avisene med saklige og irettesettende innlegg og artikler. 

Disse debattinnlegg har kanskje hatt påvirkning på vedtak som har blitt endret politisk i vår kjære by og bygdene rundt?

Tekst & Foto Ivar B Johansen

Related posts

Hanket inn drømmejobben

mortensen

Gatekunstneren CFSN med kreative planer for byen vår

mortensen

Lions Club Rygge tulipanaksjon 2022

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy