Image default
Historie

Solhøida – Høydas første industrieiendom

I dag er vel de fleste vant til å tenke på den tidligere småbruksgrenda Høyda som en bydel. Det er ikke mange tiårene siden jordbrukseiendommer og gartnerier var det rådende på Høyda. Den første industribedriften på Høyda så dagens lys allerede tidlig i 1920-årene.

Ett av småbrukene på Høyda, var Solhøida. Bruket med det idylliske navnet lå til Høydaveien og besto av ca. ti mål jord. På Solhøida var det våningshus og en liten låvebygning med stall- og fjøsrom. I 1922 kjøpte Viggo Hermansen eller rettere sagt, hans kone Marie, Solhøida av Hans Kristiansen.

Ekteparet Hermansen kjøpte ikke Solhøida først og fremst for å drive jordbruk. Tvert imot var Hermansen Høydas første industrimann. Hermansen oppførte en ganske stor murbygning på Solhøida hvor han startet opp med produksjon av isolasjonsplater framstilt av kork. Råvarene ble innført fra Portugal. Bedriften kalte Hermansen A/S Norrøna Isolasjonsfabrikk. Norrøna ble en suksess og vokste seg snart ut av lokalene på Solhøida. Hermansen overtok den tidligere kjettingfabrikken Starkad ved Fæstestranda og flyttet dit. Den tidligere «Kjettingen» går fremdeles under navnet Norrøna selv om det er mange år siden virksomheten opphørte. Som en digresjon kan nevnes at Hans Thorkildsen i 1930-årene startet en konkurrerende virksomhet. Thorkildsen drev sin isolasjonsbedrift på eiendommen Nyland ved Feveien, dagens Varnaveien.

Marie og Viggo Hermansen solgte Solhøida til Jens Jensen. Jensen var opprinnelig fra Danmark og gift med Marie f. Hansen fra Carlsminde. På Solhøida startet Jensen opp med griseoppdrett. Dessuten hadde han i mange år jobbet i det store slaktefirmaet Brødrene Brandstrup før han overtok Solhøida. Jens Jensen var så vidt undertegnede vet, den eneste som drev med oppdrett av gris på Høyda. Den tidligere isolasjonsfabrikken på Solhøida ble omgjort til grisefjøs. «Grisehytta til Jensen», som folk heretter kalte bygningen. Jensen solgte både livdyr og slakt fra Solhøida.

I 1944 solgte Jens Jensen Solhøida, og ”Grisehytta” ble omgjort til sveiseverksted. I 1950-årene ble viftefabrikken With & Borgen A/S reist på jordet på Solhøida. «Grisehytta» ble integrert i den nye bedriften på Solhøida. En del av den ble lokaler for bedriftens lakkeringsverksted, resten garderober og spisesal for With & Borgens ansatte. With & Borgen skiftet navn til Ventilator A/S. Hovedbygningen på Solhøida ble revet i slutten av 1960-årene da Ventilator trengte bedre atkomst til sine fabrikklokaler.

I dag er Ventilator nedlagt, og fabrikkbygningen huser lokalene til Forum. Hva «Grisehytta til Jensen» angår, sto den inntil for få år siden. Bygningen var viktig dokumentasjon om at det faktisk var industri på Høyda så tidlig som i 1920-årene. ”Grisehytta til Jensen” hadde derfor fortjent en framtid. 

Tekst: Arnulf Johannessen.

Related posts

«Meyer-eika» og familien Meyer

mortensen

Alle hadde et forhold til «Høidaskoer’n»

mortensen

Øre Vestre – fra lensmannsgård til kro

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy