Image default
Historie

Gubbeskoven skole – Rygges første skolehus

Det området som i dag er Ekholt skolekrets, har en lang historie. Tre skoleanlegg har kretsen hatt, fra Gubbeskoven skole i 1864, Høiden skole fra 1894 og fram til dagens Ekholt skole. Gubbeskoven skole står enda. Eiendommen heter Skogli og har adresse Skolemester Solgaards vei 9.

Fram til 1861 var skoleordningen på landsbygda i Norge omgangsskole. Omgangsskolen skildres på en glimrende måte i fortellingen ”En glad gutt” av Bjørnstjerne Bjørnson. Omgangsskolen var opptil to uker på samme gård. For Høydas del holdt skolen blant annet til på Høiden gård. I 1860-årene var det storsatsing på skolebygging i Rygge. I løpet av en treårsperiode ble det reist skolehus på Gubbeskoven, Vang, Halmstad og Melleby. Skolestuene på Gubbeskoven og Vang ble påbegynt omtrent samtidig og byggmester var Peder Amundsen Eskelund. 

Gubbeskoven skole ble påbegynt i 1863 og sto ferdig i 1864. Gubbeskoven skole ble tatt i bruk kort tid før Vang skole. Gubbeskoven var navnet på den delen av Carlbergskogen som lå øst for Carlbergveien. Skolestua ble reist på plassen Gubbebraaten under Carlberg og har i dag adresse Skolemester Solgaards vei 9. Det var Carlbergs første eier, amtmann Carl Sibbern, som stilte grunnen i Gubbeskoven til disposisjon.

Da Gubbeskoven skole sto ferdig, var den etter datidens behov en relativt stor skolestue. Skolestua hadde to store klasserom. Skolegård, uthus, skjul og elevdo hørte til. Peder Werner Solgaard ble ansatt som skolemester. I den tidligere skolestua på Gubbeskoven er det fremdeles bevart et interessant dokument: «Aar 1864, 14de sept. blev det nye Skolehus paa Gubbeskoven invidet og 15. samme Maaned begynte Skolen. Denne holdtes af undertegnede fra overnevnte Tid til Udgangen af Juni Maaned 1887. P. Werner.»

Plassmangelen ble etter et par tiår prekær på Gubbeskoven skole og behovet for en større skolebygning meldte seg. I 1894 var det over for skolevirksomheten på Gubbeskoven. Bygdas første kommunale skolestue hadde da vært i bruk i tretti år. Elevene ble overflyttet til den nyoppførte og atskillig større Høiden skole. Gubbeskoven skole ble solgt til Georg Olsen, tidligere smed på Carlberg. Senere overtok sønnen Aksel Olsen som fremdeles huskes av mange. 

Den tidligere Gubbeskoven skole fikk så sitt nåværende navn, Skogli. I mange år eide familien Lemjan eiendommen. I dag er det Anette Janitz og Tom Christensen som eier den gamle Gubbeskoven skole. Både hovedbygning og uthus er i svært god stand. Kulturminnet Gubbeskoven skole hører til Høyda-områdets aller siste idyller.

Tekst:  Arnulf Johannessen.

Related posts

«Meyer-eika» og familien Meyer

mortensen

Kjellerbrønnen på Carlsminde

mortensen

Øre Vestre – fra lensmannsgård til kro

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy