Image default
Historie

Alle hadde et forhold til «Høidaskoer’n»

Høiden skole sto ferdig i 1894, og erstattet Gubbeskoven skole, tidligere omtalt i Høyda Avisen. Den nye skolen på Høiden fikk en mer sentral plassering enn den gamle hadde hatt. «Alle» eldre mennesker på Høyda, Ekholt, Dyre, Klommesten og Ørehavna har hatt et forhold til «Høidaskoer’n» – positivt eller negativt. Populærbegrepet «Høiden folkeuniversitet» sier sitt! 

Artikkelforfatterens bestemor, Ellen Nilsen f. Hansen fra Carlsminde, kunne fortelle mye om Høiden skoles tidligste år. Disiplinen på Høiden skole i slutten av 1890-årene var etter vår tids begreper rigid, men neppe hardere enn på skoler flest på den tiden. Tanken om elevdemokrati, forhandlinger og diskusjoner var like fjernt som spanskrør, penn og blekk ville være det i dagens skole! Høiden skoles lærerinne Maren Lindseth var samfunnsengasjert, og i 1901 ble hun valgt til den første kvinnelige representant i kommunestyret der hun representerte Liberal-konservativ liste.

 I følge min bestemor var hun flink, streng og respektert. Men den angivelige «respekten» gjaldt ikke alle. Frøken Lindseth døde vinterstid og kisten sto i skolegården. En fattiggutt fra Høyda, etter de flestes oppfatning skolens største umulius, levde gjerne opp til sitt rykte. Han viste frøken Lindseth den siste «ære» ved å kaste snøball på kista! Maren Lindseth har fått en vei oppkalt etter seg. Nærmere bestemt veien som går fra Larkollveien og fram til Rygge ungdomsskole.

Mens frøken Lindseth hadde de yngste elevene, hadde lærer Bakken de eldste. Det virker som om Bakken var mildere enn sin kvinnelige kollega. Bestemor fortalte at Bakken var musikalsk og at sangtimene var et høydepunkt i skoletilværelsen. Bakken pleide da å ta fram fiolinen sin og spille til elevenes sang. Under ledelse av lærer Bakken utførte elevene på Høiden skole et fint dugnadsarbeid. I skolegården og langs Ryggeveien ble det plantet kastanjetrær som med tiden ble en vakker ramme rundt skolebygget

I 1938 ble Moss kommune utvidet, og dette førte til at Høiden skole ble liggende i Moss. Da undertegnedes mor, Ingrid f. Nilsen var elev på Høiden skole i 1930-årene, var skolehverdagen atskillig mer lik dagens enn da hennes mor var elev. Mens undertegnedes bestemor hadde «respekt» for frøken Lindseth, var min mor glad i sin lærerinne, frøken Ragnhild Frislid. Som en digresjon kan nevnes, at i de harde trettiårene, kunne det være gyldig fraværsgrunn på Høiden skole at elevene hadde skotøyet til reparasjon.

Så kom krigen, og planene om å bygge ny skole i Rygge ble utsatt. Helt fram til 1952 gikk det elever både fra Rygge og Moss på Høiden. I 1954 ble den nyoppførte Melløs skole tatt i bruk og Høiden gikk mot nedleggelse. I slutten av 1960-årene kjøpte bilfirmaet Nordlie Auto både skolen og den tilhørende lærerboligen av Moss kommune. Lærerboligen ble revet i 1969 og erstattet av Nordlies verksted- og butikkbygninger. Skolebygningen ble stående enda et par år i påvente av en ferdig utbygd Melløs skole. I 1971 var det definitivt over for skolen på Høyda. De siste elevene ble overflyttet til Melløs skole og kort etter ble Høiden skole revet. Sett med etterpåklokskapens øyne, føyer saneringen av Høiden skole og lærerboligen seg inn i en lang rekke overilte saneringer i Moss. 

For et flott forenings-, møte- og aktivitetslokale Høiden skole kunne ha blitt! Bilforretninger kan plasseres hvor som helst, et anlegg som Høiden skole, kan man ganske enkelt ikke få tilbake. De vakre kastanjetrærne rundt Høiden skole sto noen år etter at bygningen ble revet, men en utvidelse av Ryggeveien førte til at også kastanjetrærne måtte vike for det såkalte framskrittet. Rivingen av Høiden skole var begynnelsen på slutten for det Høyda mange av oss vokste opp med.

Tekst: Arnulf Johannessen
Foto og layout: 

Noa Svenberg-Mortensen

Related posts

«Meyer-eika» og familien Meyer

mortensen

Høiden Isenkram – en institusjon på Høyda

mortensen

Gubbeskoven skole – Rygges første skolehus

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy