Image default
Helse & Velvære

Pårørendearbeid! Hva er det?

Alle er vi, eller blir vi, pårørende på en eller annen måte. En som har fått føle dette på kroppen, og virkelig tatt tak i problemene han møtte under sin kones lange sykdom, er Bjørn Boge. Han bruker all sin ledige tid på å pløye marken for alle de fremtidige pårørende der ute. Med seg på laget har ha fått en utrolig entusiastisk Karine Westerveld. 

Med sine erfaringer i møte med det offentlige helsevesen og byråkrati som bakgrunn jobber de intenst for at pårørende, som plutselig befinner seg i en situasjon hvor de må banke på dører de ikke visste eksisterte, skal kunne søke og finne hjelp og råd. Ikke alle disse dørene er enkle å åpne, men Bjørn Boge og Karine Westerveld har tro på at deres aktivitet mot det norske helsevesen og byråkrati vil bære fremtidige frukter. 

Pårørendealliansen – Moss
Med ordspråket «Pårørende uten en stemme, men med stemmerett» har de samlet seg under fanen til Pårørende Alliansen som er en frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre pårørende og familieomsorgens utfordringer, uavhengig av hvem man er pårørende til. Organisasjonen er en aktiv pådriver i utformingen av pårørendepolitikk i Norge på vegne av alle pårørendegrupper.

Pårørendealliansen i Moss har allerede klart å være til bry og av betydning. Dette er vi stolte av og tar til oss som bekreftelse på at vi jobber med noe som i fremtiden kan åpne opp dører som noen sliter med å finne.

Regjeringens pårørendestrategi
Ikke mange visste nok at pårørendes sak allerede har nådd gjennom nåløyet til regjeringens strategiplaner. Takket være en iherdig statssekretær fra Moss, Anne Bramo fra FRP, har regjeringen vedtatt at det skal utarbeides en pårørendestrategi. Formålet med strategien er å løfte frem pårørendes rolle og situasjoner på flere områder i livet.

Pårørende i denne sammenheng er nærstående personer i livet til en pasient/bruker, dvs. både nær familie, venner og andre. Strategien vil være av overordnet karakter. Den skal peke på utfordringer og gi en retning for det videre arbeid med pårørendefeltet.

Definisjonen «nær familie, venner og andre» gir oss en retning som allerede i starten kan gjøre dørene enklere å åpne – smiler Karine Westerveld mens hun utrykker fortvilelse over byråkratenes overbrukte gjemsel bak loven om taushet. Den defineres meget strengt, og det skal den jo, men noen definisjoner gjør den ofte til et alvorlig hinder til å kunne nå ut til mennesker som trenger hjelp utenfra.

Kommunal pårørendekoordinator
Politikerne i samarbeidsgruppa til Nye Moss kommune samarbeider allerede om mange fronter innen eldreomsorg og arbeidet med pårørende. Kommunen ønsker å styrke tilbudet til pårørende. Alle pårørende skal få samme mulighet til relevant informasjon og tilbud som bidrar å bedre deres livskvalitet og mestringsfølelse. Til dette har kommunen fått tilskudd fra Helsedirektoratet til opprettelse av denne stillingen, og det regnes derfor med at det foreligger føringer derfra hvordan denne stillingen skal praktiseres og styres. 

Det er Frederik Hallerstig (34) som er ansatt i denne stillingen, og han skal ha klare ambisjoner og forventninger til å kunne utgjøre en forskjell. Han ønsker at det skal kunne fremstå mer struktur og system og mindre vilkårlighet. Like naturlig som det å ha pleieplaner, sjekklister og prosedyrer bør vi ha en bevisst plan for ivaretakelse av pårørende. Mange som har vært pårørende i mange år ender ofte opp som pleiepasienter, da de til tider kan være totalt utslitte.

Pårørendemøte
Pårørendealliansen i Moss har annonsert et pårørendemøte den 29. august klokken 17.00, i frivillighetens hus på Skarmyra (se annonse). Det er fremlagt et meget spennende program med innlegg fra både Anita Vatland, som er daglig leder i pårørendealliansen i Oslo. Den nylig ansatte pårørendekoordinator i Nye Moss kommune vil også sette lys på hvilke oppgaver han vi prioritere å jobbe med i tiden som kommer.

Det vil også være en paneldebatt som kan vise seg å bli meget spennende og interessant mener Boge. Anita Vatland vil være møteleder med nesten alle våre sterkeste politikere sittende i panelet.

Det er lagt ned mye arbeid og forberedelser til dette møtet og Pårørendealliansen, Moss håper at så mange som mulig finner veien til Frivillighetens hus i Byfogd Sandbergs gate 5 den 29/8-19 kl. 1700

Tekst: Ivar B Johansen/Foto: Jørn Mortensen


Related posts

Hudkrem: DrK – mer enn bare en vanlig hudpleieserie

mortensen

Hairmania frisørsalong: Hårgale jenter!

mortensen

Terrigeno – Suksess under pandemien

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy