Image default
Kultur

Moss Magasinet i rute i 2019 – men hva med neste år?

Også i år er Moss Magasinet i rute til sin faste utgivelse den første uken i desember. Det jobbes iherdig for at alt skal bli klart til utgivelse nr 35 på 38 år.

Siden det første nummeret i 1982 har det bare vært tre år som Moss Magasinet har glimret med sitt fravær. Forskjellige og uforutsette problemer førte til at vi dessverre måtte gi opp og få bladet på gaten i 1989 – 1996 og 1999.

Samme redaktør i 22 år
Helt fra 1997 har Moss Magasinet hatt en stabil stab som har sørget for utgivelser. Ser man bort fra året 1999 hvor det av ulike årsaker ikke ble laget noe magasin, har mossefolket hvert år kunnet kjøpe det populære bladet i butikkene. Redaktøren har vært den samme de siste 22 årene og tre av skribentene som skaffer tilveie mange av de verdifulle historiske artiklene har vært med like lenge. Det er Kjell Henriksen, Karin Behn Skjævestad og Arnulf Johannessen. Dette er navn som er velkjent i byen og omegn for sine utrolige store historiekunnskaper. Moss Magasinet setter meget stor pris på deres deltagelse.

Samarbeidet med PS Press Reklame siden 2000 har vært meget viktig i prosessen med å få laget bladet. Einar Pettersen og hans stab har sørget for at bladet ble produsert og skaffet tilveie de nødvendige støtteannonsene. 

Gode forbindelser
Gjennom alle disse årene har vi blitt møtt med stor imøtekommenhet og velvilje når det har blitt spurt etter annonser. Mange av de store bedriftene har også opp gjennom årene kjøp opp betydelige antall med blader til sine ansatte og pensjonærer. 

En del av disse store bedriftene har jo av ulike årsaker forsvunnet. Noen har blitt lagt ned, og andre har fått nye eiere som har prioritert annerledes. Dette har vi klart å tilpasse oss fra år til år da det hele tiden har vært noen som har opprettholdt sitt årlige innkjøp av Magasiner.

Moss Kommunes Pensjonskasse
En av disse kundene er Moss Kommunes Pensjonskasse. Vi har hvert år blitt møtt med velvilje og forståelse når vi har rettet forespørselen om kjøp av årets Moss Magasin. 

Slik er det også dette året, men det varsles om at dette sannsynligvis blir siste året. Som kjent har Moss kommune, i forbindelse med sammenslåingen med Rygge, overdratt sine pensjonsforpliktelser til KLP. Om vi klarer å overtale denne store aktøren til å kjøpe blader til sine mossepensjonister, er vel heller tvilsomt. Men, vi vil jo forsøke da.

Må kjøpe selv i 2020
Dette betyr at omkring 800 kommunepensjonister må kjøpe sitt historiske skattkammer selv. Året 2020 vil bli spennende på mange måter, også for Moss Magasinets sin del. 

Kommunesammenslåing, By jubileum, kirkejubileum i Rygge. Det er mye å ta tak i her. Våre faste skribenter krummer nakken og griper tak i de historiske hendelser på strak arm. Enkel og lett formidling er vel det som har gjort at magasinet har overlevd i så mange år og det ønsker vi å fortsette med.

Økonomien
Økonomi er jo noe som rammer oss alle. Moss Magasinet vil bli helt avhengig av at så mange som mulig går til våre utsalgsteder og kjøper bladet, samtidig som vi blir enda mer avhengig av annonsører.

Utgiver og økonomisk ansvarlig for Moss Magasinet er PS Press v/ Einar Pettersen. Han sier han har troen på at de fleste av kommunens rundt 800 pensjonister vil kjøpe bladet slik at vi kan fortsette med utgivelsen i årene som kommer. 2020 vil bli et meget viktig år som forteller om det er grunnlag for at Moss Magasinet skal kunne leve videre -smiler Pettersen og legger til at han alltid er optimist.

Nye skribenter
Redaksjonen i Moss Magasinet har hvert år et ønske om å tilslutte seg nye skribenter. Årene legger seg på skuldrene til oss alle etter hvert og fornyelse av skribentlisten er høyt prioritert. 

Er du interessert i lokalhistorie og er litt skrivefør er det plass til deg på Moss Magasinets skribentliste. Ta kontakt slik at du kan være med å føre en viktig tradisjon videre i byen vår. Det er utrolig mye igjen av lokalhistorien som ikke er skrevet om.

Tekst: Ivar B Johansen

Foto: Jørn Mortensen

Related posts

Gatekunstneren CFSN med kreative planer for byen vår

mortensen

Tore Elgarøy – 40 år i rockens tjeneste

mortensen

«Gatelangs i Moss»

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy