Image default
Høyda

Det er langt ned til fjell på Ekholt og Høyda

– Det er dypt til fjell mellom Kleberget og Årvoll, forteller Jon Rabben Lundby. Han er prosjektkoordinator i Statens Vegvesen (SVV). -Dette skaper utfordringer når det gjelder å få til en tunnel i fjell for nye riksvei 19. Det synes pensjonisten Olaf Schmedling, bosatt på Ekholt, er godt nytt. 

– Dere må se etter andre løsninger, hvis ikke det er penger nok til langtunnel. La oss slippe bekymringene igjen og igjen om å få en 4- felts motorvei gjennom boområdet vårt. Han sikter til havneveien som skulle gå i omtrent samme trasé for snart 25 år siden.

Tunnel på hele strekningen
Onsdag 31. august 2022 besøkte prosjektkoordinator Jon Rabben Lundby Bylab Høyda på Lilleng Helsesenter. Dette for å svare på spørsmål om forhold rundt riksvei 19 (Rv19), den planlagte fergeveien over Høyda og Ekholt, som en del av høringen av Høyda-planen.

Mange har tatt til orde for en Rv19 tunnel fra Kleberget til Årvoll, for å føre fergetrafikken bort fra kanalområdet. Senest ut var Ny kurs leder Arild Svenson i en artikkel i Moss avis 21. august 2022. 

Ny kurs er kanskje den fremste talsmann for en tunnelløsning fra Kleberget til Årvoll, eller alternativ 4, som veien kalles på «fagspråket». Men på spørsmål fra velforeningen for litt siden sa politikeren at det kun er snakk om tunnel på hele strekningen fra Kleberget til Årvoll, hvis ikke er alternativ 4 uaktuelt.

Langt til fast grunn
Men linjen i alternativ 4 ligger inne i SVV-planene som en tunnel fra Kleberget til Ekholt barnehage i Midtveien (omtrent halvveis), for så å gå i åpen kulvert ned til E6 på Årvoll. Det har den gjort hele tiden. Ekholt og Dilling velforening har lenge sagt at det er totalt uspiselig at så mange hus og bygninger må rives, for å klare å bygge Rv19-trasséen over Høyda. 

Ekholt og Dilling velforening har derfor over lang tid etterspurt oppdaterte grunnboringsresultater fra Statens vegvesen, for å få vite om det faktisk er mulig å bygge tunnel på hele strekningen. Nylig fikk velforeningen tilgang til en slik oversikt. 

Den viser følgende:

Dybde til fjell

  • Nederst i Bakkeveien 10-5,9 m
  • Kant på Kallumjordet 1-10 m
  • Vesleveien 25-30 m
  • Gubbeskogveien (vest) 15-32 m
  • Ekholt barnehage (Midtveien) 28 m
  • Carlbergveien (Masvo) 25-30 m
  • Gubbeskogen barnehage 12- 20 m
  • Område Janitzhagen 15-30 m
  • Innfartsveien ved rundkjøring 0,3-3 m

– De fleste av dybdene i oversikten er gamle tall, helt tilbake til 1989. Oversikt over dybdene i alternativ 4 bekreftet det man har «visst» hele tiden. Det er langt ned til fast grunn i området for korridoren for alternativ 4, legger Schmedling til. Både Olaf Schmedling og Magne Lerfaldet var også engasjert den gang det var snakk om den såkalte havneveien frem til Årvoll for ca. 25 år siden. Begge er i dag pensjonister etter en mannsalder i nettopp Statens vegvesen, og vet mye om hva lite egnede grunnforhold byr på av utfordringer i veiprosjekter. 

– Man kan få til en tunnel på tross av dårlig grunnforhold i dag, men det blir dyrt, konstatere de to herrer. Noe Jon kan istemme. Det som kan by på størst utfordring er at Statens vegvesen legger opp til en kryssing av Rv19 og det nye jernbanesporet sørover gjennom Carlberg-tunnelen, skal skje øverst i område Bakkeveien, mellom Ringveien og Dyreveien. 

Kvikkleirerapport
Velforening viste også til NVE sin «Eksterne rapport nr 6/2019» kalt «Regional kvikkleirekartlegging», at nettopp Nordre Feste, fra Bakkeveien og sørover er eneste område i hele kommunen med risiko for kvikkleireskred, som har karakteren 4, som innebærer faregrad høy – og konsekvensvurdert som: – Meget alvorlig. 

Ser på lengre tunnel
Jon Rabben Lundby i Statens vegvesen forteller at de ser på muligheten til å strekke tunnelåpningen nærmere Årvoll, ned mot Carlbergveien og Ryggeveien. 

– Dette kan jo være gode nyheter for de i Carlsmindeveien og lengre vest, skyter Schmedling inn. Men for de som bor ved Carlbergveien, Gartnerveien og/eller Janitzhagen kan det jo fortsatt bli rimelig dramatisk, hvis tunnelen for eksempel skulle komme opp ved Gubbeskogen barnehage eller ved Biltema. Deler av Høyda og Ekholt blir fortsatt delt med en større barriere. I tillegg vil Rv19 inn i Ryggeveien gi boområdene Høyda, Ekholt og Bredsand et ytterligere forverret trafikktrykk. For ikke å snakke om all lokaltrafikken som kommer sørfra. I dag er det allerede et trafikktrykk på over 15 000 ÅDT i området. 

– Dette virker rimelig uforenlig, sett i et innbyggerperspektiv, smetter Lerfaldet inn. 

Er det pengene som styrer? 
– Så spørs det da hvor langt pengene strekker til for en mulig langtunnel fra Kleberget helt frem til E6 på Årvoll, når man har med vanskelige grunnforhold å gjøre, skyter prosjektkoordinator Rabben Lundby til. Budskapet fra de to herremenn var klar: 

– Dere må se etter andre løsninger, hvis ikke det er penger nok til langtunnel. Og la oss slippe bekymringene igjen og igjen om å lage en 3 eller 4 felts motorvei her vi bor og trives, legger Schmedling til. -Ikke la de folkevalgte nok en gang få en dårlig samferdselsløsning på samvittigheten. Det er mange bolighus og næringsbygg som må vike plassen for en slik veiløsning. Det er mange innbyggere, næringsdrivende, gårdeiere og ansatte som vil bli rammet. Mennesker som allerede nå bekymrer seg, igjen!

– Det blir uten tvil meget kostbart å komme opp med en tunnel sentralt på Ekholt, med de store dybdene til fjell og midt i en etablert bebyggelse, avslutter den nå pensjonerte veiingeniøren Magne Lerfaldet.

Stor motstand
– Parti etter parti i Moss kommune har bekrefter at de ikke er villig til å ofre Høyda og Ekholt for Rv19. Dette budskapet ble formidlet til prosjektkoordinatoren i Statens vegvesen. Vi aksepterer en utredning av alle de tre Rv19-alternativene, men kan garantere stor motstand fra et samlet lokaldemokrati, hvis alternativ 4 er anbefalingen, avslutter Ekholt-pensjonisten Olaf Schmedling. 

Og skal vi tolke signalene som kommer fra Statens vegvesen nå kan det virke som om korridoren over Ekholt blir mindre og mindre aktuell. Statsetaten er mer åpen på hvor vanskelig grunnforholdene er i nettopp dette området og fremholder at veiprosjekter som holder budsjettene vil bli prioritert. Statens vegvesen skal fremlegge sin anbefaling til ny Rv19-korridor i mars/april 2023. 

Tekst/foto:
Karine Westerveld & Bjørn Boge

Related posts

Ida Andberg: Med perspektiv på Høyda

mortensen

SpareBank 1 innvier signalbygget. – Velkommen til åpent hus

mortensen

Folkefest i Vingparken 14. August – med DDE & Hobo Train

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy