Image default
Høyda

Ida Andberg: Med perspektiv på Høyda

Etter snart to år som banksjef i Sparebank1 i Varnaveien har Ida Andberg funnet seg godt til rette her i distriktet, og nå er hun klar for nye oppgaver som nyvalgt styreleder i PÅ HØYDA MIDT I MOSS, markedsselskapet som arbeider for å samordne og videreutvikle næringsinteressene i området.

Allerede som femtenåring hadde Ida fagbrev i butikkfag, og hun har utdannelse innen varehandelsledelse fra BI. Dermed har hun 25 års erfaring innen faget, 19 av dem med lederansvar, noe hun kan trekke betydelige veksler på både som banksjef og som styreleder.

– Hvilke hensyn synes du er viktigst?
– Det er å utvikle bedrifter, realisere deres potensial og snu en negativ utvikling til positiv, gjennom å berike kundene og deres opplevelser.

– Det er vel snakk om å berike bedriftene, også?
– Det er det, men kundene setter premissene , uten kunder har vi jo rett og slett ingen bedrift.

– Ja, det har du jo rett i.

Selv om hun foreløpig er avventende med konkrete programerklæringer, vet hun mye om hvilken retning hun vil, og hva hun synes er viktig både når det gjelder å arbeide, bo og handle i området.

– Vi må jobbe for å forsterke det gode arbeidet som allerede er gjort, samtidig som vi videreutvikler aktiviteter og attraksjoner, og så må vi satse på en bransjemiks med kombinasjoner som vil gjøre oss mest mulig interessante for innbyggere og tilreisende. Det ideelle vil jo være at man kan få dekket alle sine behov her.

Utviklingsplaner
Ida har også perspektiver ut over Høyda-området, hun mener det er viktig å være i dialog og samarbeide med sentrum og byen for øvrig, og for eksempel samkjøre aktivitetskalendere, slik at man i størst mulig grad unngår å legge arrangementer til samme datoer. Og kanskje man kan tenke seg å vurdere nye former for samarbeid?

– Og hvorfor begrense oss til Moss, det er jo fort gjort å svinge av fra E6. Her kan vi sikkert ha noe å lære fra Fredrikstad og Vestby, som har klart å skape god oppmerksomhet om mange av sine tilbud. Her bør vi kanskje ta kontakt, for eventuelt å høste nyttige erfaringer.

Hun legger også vekt på samarbeidet med kommunens politikere og administrasjon, og å ha et våkent øye på utviklingsplaner for distriktet.

Når det gjelder arbeidet i bransjeforeningen håper hun å kunne bidra med nettverket hun har med seg som banksjef, og å kunne inspirere til ytterlige utvikling.

– Nå er det jo allerede mye godt arbeid i gang der, med blant annet kursvirksomhet, og gratisavisa PÅ HØYDA fremmer bedriftene og området på en fin måte.

Synergieffekt
– Men, i disse Glasgow-tider, er det bærekraftig å stimulere til mest mulig omsetning og forbruk?

– Det går ikke an å se bort fra bærekraft i 2021. Men det å levere på bærekraft handler ikke bare om å redusere forbruk, det handler også om å utnytte og optimalisere bruken av eksisterende ressurser. Og sånn sett må vi være åpne for gjenbruk og andre måter å tenke og handle grønt på. 

Hun bor i Ski, og hadde minimal kunnskap om Høyda og Moss før hun fikk stillingen som banksjef her. Nå er hun godt informert – og imponert.

– Alle forutsetninger ligger jo til rette her, med nærheten til E6, landets største fergesamband, og god infrastruktur for øvrig. Det er et voldsomt potensial her, med grønne lunger, stadion, idrettsplasser og Nesparken for å nevne noe. Vi må binde det hele sammen, og gjøre det attraktivt å etablere seg der hvor det allerede er etablert noe annet, slik at de kan få synergieffekt av hverandre. Elementene finnes, de må bare finne hverandre.

– OK, ser du noe negativt ved Høyda, da?
– Jeg håper vi i større grad kan få kombinert næring og bolig, ved å ha næring i første etasje i nye boligkomplekser. Og så synes jeg Varnaveien gir et litt maskulint førsteinntrykk, det kan med fordel være litt grønnere, ha mer inspirerende beplantning og belysning. Dessuten er det en trist liten sandslette rett overfor Pongo, der kunne det vært gjort noe.

– Det kan fikses?
– Det kan helt sikkert fikses.

Tekst Lars Rune Debes

Foto: Jørn Mortensen

Related posts

– Alt har vært så morsomt!

mortensen

Torsdag 17. september kl 16.00 GRATIS TIVOLI HOS PONGO

mortensen

Edel vant Høstjakt på Høyda

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy