Image default
Historie

«Nye Høiden skole» på Ekholt

Den eldste delen av Ekholt skole er under riving. Når Høydaavisen går i trykken, kan bygningen allerede være historie. Grunnet byutvidelsen i 1938,  mistet Rygge Høiden skole. Rygge kommune hadde en frist på seg på fem år til å bygge en erstatningsskole for Høiden. Men så kom krigen, og planene om å bygge ny skole i Rygge ble utsatt.

I 1952 sto endelig «Nye Høiden skole» ferdig. Begrepet ble brukt om byggeprosjektet før man hadde bestemt seg for nøyaktig plassering av det nye skoleanlegget. Formann i ”Byggekomiteen for Nye Høiden skole” var Otto Ruud på Kvaen. Ett forslag gikk ut på at skolen skulle ligge på Carlsminde, undertegnedes egen slektsgård. Min bestefar, Nils Nilsen, sa: «Legg skolen nærmere Ekholt, så den ikke blir liggende i Moss en gang til!» Han snakket nok litt for sin «syke mor» også, for i 1952 var Carlsminde fortsatt en veldrevet jordbrukseiendom på 50 mål. Kommunestyrerepresentant Thorleif Thorvaldsen, var enig med min bestefar og argumenterte for at Carlsminde var levevei. «Øvre Carlbergløkka» på Ekholt ble så valgt til skoletomt. Daværende rådmann i Moss, Arne Magnussen, argumenterte for at den nye skolen burde hete Varna skole. Skolen på Ekholt ble heldigvis hetende Ekholt skole. 

Den gule «urbygningen» på Ekholt skole er oppført av byggmester Peterson i Moss. Deler av byggearbeidet foregikk under OL. Det fortelles at på taket på Petersons bil, sto en reiseradio på for fullt under byggearbeidet. OL til tross, Ekholt skole ble ferdig til avtalt tid. I veggene ble det brukt halmmatter som isolering. En sikker kilde har fortalt at ved en anledning spiret kornet under ett av vannbrettene på bygningen! At den tidstypiske 1950-talls «urbygningen» på Ekholt skole hadde skoleanleggets peneste arkitektur, er i alle fall ikke undertegnede i tvil om. I den eldste skolebygningen på Ekholt var det seks klasserom. Opprinnelig var det også en sløydsal og et lite lærerværelse i bygningen. I kjelleren var det håndarbeidsrom, et lite skolekjøkken og en parodi av en gymnastikksal! På døra sto 

det et skilt som forkynte at salen var en «Festsal». Fest og fest, Høiden Helselag arrangerte i alle fall årlig «Lucia-fest» for sine eldre medlemmer i kjellersalen på Ekholt skole. Salen fungerte også som kirkerom i årene før Ekholt arbeidskirke ble bygget. Til den såkalte «gymsalen» hørte et heller tarvelig garderobeanlegg. I 1970 ble Ekholt skole utvidet med en ny bygning. Til nybygget hørte en ny gymnastikksal som på alle vis holdt mål. Denne gymsalen er fortsatt i bruk. Ekholt skole er utvidet tre ganger og har bestått av til sammen fire bygninger. De siste årene har ikke den eldste bygningen vært i bruk til skoleformål, men vært lokaler for Ekholt Ballklubb. Artikkelforfatteren er ikke sentimental med hensyn til sin skolegang, men jeg innrømmer likevel at det blir litt rart å se Ekholt skole uten den karakteristiske gule trebygningen. Mange minner knyttet seg til klasserom nummer 6, både hyggelige og mindre hyggelige.

Bygningene på Ekholt skole har inntil nå utgjort en helhetlig dokumentasjon over skolearkitekturen fra 1950, -60, -70 og 2000-tallet. Det burde i seg selv ha vært et argument mot riving av «Nye Høiden skole»«. Både den idylliske, gamle skolestua på Gubbeskoven og Høiden skole, er tidligere omtalt i Høydaavisen. De gamle skolene Gubbeskoven og Høiden hadde langt på vei, samme skolekrets som det Ekholt skole har. I min familie har vi hatt elever på både Gubbeskoven, Høiden og Ekholt skole, en skoletradisjon som skriver seg helt tilbake til 1864. Beklager Moss kommune, jeg tror ingenting på at Ekholt skoles eldste bygning har vært i en så dårlig stand at den ikke kunne benyttes til ett eller flere formål. Tar jeg feil, får man heller bære over med en håpløs romantiker.

Related posts

«Høydalønna» – et symboltungt tre

mortensen

Moss Magasinet 2021: Utgave nr 38 klar for salg

mortensen

«Langevei» – en glemt veiforbindelse på Høyda og Ekholt

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy