Image default
Fritid

Kjemp for det du har kjært!

I disse dager er det mange beboere i Rygge som holder pusten, mens Statens Vegvesen (SVV) utreder alle sine alternativer i forbindelse med ny Riksvei 19 gjennom Moss. Selv om utredningene knapt har startet, er det mange som kjemper for det de har aller kjærest, nemlig det praktfulle kultur- og Herregårdslandskapet i Rygge.

I slutten av september la SVV frem muligheten for at den store veien med tungtrafikk fra fergene kan bli lagt langs dagens jernbanespor ved sjøsiden fra dagens fergeleie langs Kallum, Feste, Dyre og komme ut i en rekke ulike vei-alternativer over jordene, til E6. 

I noen av forslagene er traseene delvis lagt i tunnel, andre veiforslag ligger alt åpent i dagen. Vi vet at tunnel er dyrt og har flere kompliserende elementer i seg, og nettopp ved å se til Rygge er det nok fristende å se på muligheten til å legge veien her. For med begrensede midler til disposisjon slik det er i dag er faren at man foreslår en billig løsning i kroner og ører, men som vil rasere et område med unike verdier for all fremtid.

For traseene skjærer gjennom det unike Herregårdslandskapet i Rygge, hvor store deler av området er beskyttet som landskapsvernområde, nedfelt i Kongelig res. tilbake til 2013. Og som om ikke det er nok, er det også lagt ut forslag for nye fergeleier – bl.a. på Feste og Revlingen. Selv om alt tyder på at det er mest aktuelt å fortsette med dagens fergeleie.

– Dette er et nasjonalt overgrep som ikke hører noe steds hjemme! – sier leder i Landskapsvernets venner Rygge, Arnulf Johannessen. Han tror det knapt er sant at SVV i det hele tatt har tenkt tanken. 

– Hva skal landskapsvern bety når man legger dette frem som en mulighet? – spør han engasjert og irritert.  Han synes det vitner om stor mangel på kunnskap av hva som finnes i de berørte områder, som er av nasjonale interesser. 

– Det er ikke for ingenting at Rygge så til de grader er gradert med landskapsvern – sier han. Og Arnulf kan fortelle at det er knapt noen andre bygder i Norge som kan vise til like mange faste fornminner som det Rygge kan, muligens med unntak av Skjeberg.

– Å skulle sette Moss sentrums trafikkproblemer opp mot landskapet ved og rundt Carlberg, blir som å ofre gullbarrer for å redde gråstein.

Ja, for noen som vil bli ekstra hardt rammet hvis disse forslagene blir en realitet er driverne på Carlberg Gård. 

En storgård, med store områder av dyrket mark. Men også et yndet sted for innbyggerne. Om det er joggeturen eller en gåtur for store og små – så er gården et hjerte for befolkningen når det kommer til rekreasjon og friluftsliv. Og ulike hyggelig arrangementer. Eier av gården har knapt kommet seg over de store inngrepene den nye tog-traséene kommer til å gjøre, før de må forholde seg til disse Rv19-planene. Slik situasjonen er blitt, er livet nesten ikke levelig for dem. 

– Vi har sett hvor forurensende og ødeleggende det er å ha en tungt trafikkert vei rett ved der en bor, forteller Marit Gauterud. Og hun vet hva hun snakker om. Familien flyttet for seks år siden fra familiegården på Frogner i Sørum. Her går E6 mellom Oslo og Gardermoen ca 50 m fra hjørnet på grisehuset, og trafikken er stadig økende med alt som følger med av støy, støv og annen forurensning. De valgte å flytte til fredelige Rygge for å finne roen. Men dette er jo blitt et mareritt.  Og det er mange som slutter en ring rundt Marit og familien i disse tider. Det er nesten ikke til å tro at de skal oppleve så mange runder med ulike samferdselsprosjekter. 

– Ja, folk kommer bort og spør om det er noe de kan gjøre. De sier de er villig til å lenke seg fast for saken, hvis det må til, humrer Marit samtidig som hun er alvorstynget. 

– Det er tøft å gå med denne uvissheten om dette faktisk kan bli en realitet.  Å planlegge gårdsdrift er vanskelig når alt er så usikkert, hele gården vil jo kunne bli rasert. Den vil jo bli ett anleggsområde fra i år, og mer eller mindre sammenhengende til 2033 (SVV’s planprogram). Det vil si 14 år, våre siste yrkesaktive år!! Hvordan skal vi drifte gården framover? 

Er det noen mening å bygge opp i forhold til en produksjon som kan bli tatt fra oss? 

Erstatninger vil aldri kunne erstatte dette, – dette blir ulemper for gården i all fremtid.

I et forsøk på å få fjernet Rygge-alternativene ut av RV19-utredningen tok kommunestyret i Rygge grep og tilkjennegav et tydelig nei; om å ikke røre Rygge på denne måten. Nå venter Marit spent på om kommunestyre i Nye Moss vil gjøre det samme. For det er ikke tvil om at politikerne har makt i denne saken. Det handler om å bruke den. 

Tekst: NFF/NRR (Westerveld/Boge)

Related posts

Sanggruppa 12-13 – en gjeng «ungdommelige» sangere

mortensen

Team Herulf er noe for seg selv

mortensen

Nærmiljøet vårt er en skattekiste

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy