Image default
Våler

Inn på tunet på Østre Kjærnes gård

Inn på tunet ble lansert av Landbruks- og matdepartementet i 2007, og handler om aktivitet, mestring og inkludering i samarbeid med landbru-ket. Det er et viktig tilbud for skolebarn og voksne som opplever utfordring-er i hverdagen.

Hva er Inn på tunet? Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr meningsfylt arbeid, mestring, og trivsel, slik at delta-kerne kan utvikle seg på en positiv måte. Bruk av dyr i terapi, samt konkrete oppgaver på gården, har ifølge en rekke forskjellige forskningsrapporter vist seg å ha svært god effekt. Alt dette er med på å forbedre hverdagen til de som får tilbud fra et Inn på tunet-gårdsbruk.

Arena for positive opplevelser
I 2017 ble Østre Kjærnes gård i Våler godkjent som en Inn på tunet-gård etter å ha gjennomgått en rekke strenge kvalitets- og sikkerhetskontroller av Mat-merk, organisasjonen som står bak dette tiltaket. Erik og Linda Tegneby har åp-net den idylliske gården sin for å gi barn med skolevegring og voksne med funk-sjonsnedsettelse et sted hvor de kan finne ro og glede noen dager i uken. De driver den ene av de to gårdene som tilbyr dette i distriktet.

Dagtilbud
– Vi har to grupper på gården i løpet av uken, forteller Linda Tegneby, som har drevet Østre Kjærnes gård sammen med ektemannen Erik etter at de tok over gården i 2004. 

– På mandag, onsdag og fredag har vi et såkalt «Dagtilbud», hvor voksne personer med funksjonsnedsettelse oppholder seg på gården fra kl. 10.00-14.00. For øyeblikket har vi seks deltakere som kommer hit og hyg-ger seg med sosialt samvær og forskjellige aktiviteter, forklarer hun.

Alternativ skolearena
Også skoleungdom fra 8. – 10. klasse har tilbud om aktiviteter på Østre Kjærnes gård. Hver tirsdag og torsdag får 12 elever som ikke trives så godt på skolen tilbringe en alternativ skoledag på gården. Formålet er å forebygge skoleveg-ring, så elevene ikke dropper ut av skolen på et senere tidspunkt fordi de mistri-ves i et vanlig skolemiljø. På landsbasis forlater nærmere 30 % av elever på vi-deregående skole studiene sine, for aldri å returnere til skolebenken.

Dette vil Erik og Linda Tegneby være med på å forebygge, og de tilbyr derfor gutter og jenter i skolealder alternative aktiviteter på gården sin.

– Dyrestell er en veldig viktig del av det vi driver med her hos oss, og dette må gjøres før lunsj. Oppgavene går ut på å fôre, vanne og stelle med går-dens hester, alpakkaer, kaniner, hunder og høner. Elevene er svært glad i disse aktivitetene, forteller Linda Tegneby med et stort smil.

Tett samarbeid med skolene
Skoledagen hos Erik og Linda er innholdsrik på alle måter. 
– Elevene tar hånd om dyr, snekrer fuglekasser og lager mat. I tillegg tar de ansvar og samarbeider om oppgaver. Noen prosjekter involverer også matte og naturfag. Vi er svært bevisste på å rose det de gjør, og ser at barna senker skuldrene og opplever en stor mestringsfølelse. En av gut-tene sa forleden til meg: «Det er så koselig å være her. Tusen takk for at jeg får komme hit». Det var utrolig godt å høre, forteller Linda.

Formålet med Inn på tunet er å tilbakeføre elevene til skolen med en mer positiv holdning. Erik og Linda har et nært samarbeid med elevenes skoler, med ukent-lige møter og utveksling av informasjon om elevenes fremgang. Linda forklarer at det svært viktig med tett oppfølging av hver elev for at de skal komme seg videre.

Ønsker å bli en gårdsskole
Erik og Linda har som mål å bli en virkelig gårdsskole hvor de kan ha flere ansat-te og to grupper med elever hver dag. For øyeblikket er det kun Linda som ar-beider med dette på heltid på gården, mens Erik arbeider i Rygge og stepper inn ved behov. I november begynner Lise Beate Rygge Ekeberg som deltidsansatt på gården. Hun har bakgrunn fra dyr og terapi.

– Vi ønsker etter hvert å utvide for å kunne ta imot flere barn, ungdommer og voksne som har behov for dette tilbudet, forteller Linda. Når vi ser hvilke store og positive endringer elevene opplever, er det helt klart viktig å fortsette med dette, avslutter hun optimistisk.  

Tekst og bilder:
Ellen-Marie Kristiansen 

Related posts

Kyllinghuset hos ordføreren i Våler

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy