Image default
Helse

Vil bedre forholdene for hjemmeboende eldre

I et års tid har det eksistert et brukerråd for hjemmesykepleien i «gamle» Rygge kommune, samt Melløs/Kallum. Nå jobber Karine Westerveld, Bjørn Boge og de øvrige medlemmene  for å løfte og styrke brukerrådet og derigjennom bedre forholdene for hjemmeboende eldre og andre som benytter tjenestene.  

Brukerrådet er et organ som involverer brukere/pasienter, pårørende og ansatte i hjemmesykepleien i nevnte område.  Det er en arena for brukermedvirkning og samarbeid, og det er et rådgivende organ for virksomhetslederen for dette tjenesteområdet i Moss kommune. 

Brukerrådet består av tre til fem brukere eller pårørende til brukere. På møtene i rådet deltar  også virksomhetsleder.  

Nærmere 400 

– Det er nybrottsarbeid, det vi driver med.  Vi foreslo i 2019 at det burde være  brukerråd ikke bare på sykehjem og omsorgssentre. Vi mente da, og vi mener nå, at det bør finnes et slikt samarbeidsorgan  også innen hjemmesykepleien, sier Karine Westerveld og Bjørn Boge.

  De og de øvrige medlemmene er brukerråd for nærmere 400 hjemmeboende. To tredjedeler av disse er eldre mennesker. Det er en liten prosent av våre eldre som bor på institusjoner. De  fleste bor hjemme, hvilket  er en villet politikk. 

 – Men hjemmesykepleie  er  et område som er uoversiktlig. Behovene er høyst forskjellige. Mange ønsker og krav skal oppfylles og innfris.  For eksempel er det mange brukere som opplever det frustrerende, kanskje skremmende, at så mange forskjellige ansatte er innom dem. Trygghet er en viktig forutsetning for at eldre mennesker skal kunne fortsette å bo hjemme. Men da må vi sørge for at tryggheten er på plass, påpeker Westerveld og Boge.

Skal foreslå og mene

De er klare på at de som  brukerråd skal  være de pårørendes stemme. 

 – Vi har begrenset mandat, men vi kan foreslå ting og mene ting, Det har vi gjort i et år nå, men så opplever vi at det av ulike årsaker kan stoppe opp.

 Men er det mulig å prøve en ordning med primærkontakter, for eksempel? Kan det være én ansatt, kanskje to, som har hovedansvaret for hver bruker  – som pårørende kan ringe til og snakke med når behov oppstår? 

Kan vi  få færre ansatte rundt den enkelte bruker? Men fremfor alt må det jobbes for å få opp grunnbemanningen i tjenesten og å bedre informasjonsflyten mellom brukere og ansatte, sier de to ildsjelene.

Brukermedvirkning er, mener de, en forutsetning for høy kvalitet i tjenestetilbudet. Brukerrådet skal drøfte og gi råd i saker som angår tjenesten. Rådet skal ta imot innspill fra brukere og pårørende, men vel å merke ikke behandle enkeltsaker med sensitive opplysninger. 

Stort møte

Viktig melding til slutt: Brukerrådet for hjemmesykepleien i Rygge 1 og 2 inviterer alle interesserte til stort møte 15. desember på Rygge ungdomsskole.  Her vil ekteparet Dagfinn og Mona Enerly fortelle om hvordan de opplever at hjemmet blir en base med helsepersonell og andre «inn og ut». Hva er viktig for at dette skal fungere godt? Dessuten vil representanter for pårørendesenteret i Fredrikstad snakke om hvordan pårørende kan gå fram for å få hjelp.

Per L. Johansen (tekst)

Jørn Mortensen (foto)

Related posts

«Du og Jeg Klinikken» i nye lokaler

mortensen

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse: Kurs for egenhjelp

mortensen

Fremtidsfullmakt – er det viktig?

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy