Image default
Moss

Årets lokale julegavetips!

Bjørn Boge (66) fra Dilling er kommet med sin femte bokutgivelse på eget forlag. Boken, som han har kalt «Et år i Værne kloster landskapsvernområde» består av omlag 200 bilder som er tatt i 2022 i og rundt Værne kloster landskapsvernområde sør i Moss kommune.

Denne boken er mitt bidrag mot en videre rasering av Værne kloster landskapsvernområde.

I 1997 laget han for første gang «Ekholtbladet», en informasjonskanal for mye av det som rørte seg i nærmiljøet på Ekholt, Dyre og Feste. Hovedfokuset var det vakre landskapet i Rygge nordvest. Ekholtbladet holdt det gående frem til jul i 2013 – altså i til sammen 16 år. Bladet ble gitt ut fire ganger i året. I ni av disse årene var Bjørn Boge redaktør, og skrev mye om landskap, natur og nærområdet. 

-I årene 1999 og 2000 var jeg som leder i Ekholt velforeningen spesielt opptatt av ikke å få den såkalte «havneveien» gjennom Ekholt. Da startet virkelig min interesse for å beskytte den unike naturen vi har i denne delen av Rygge, forteller den tidligere offiseren, som nå er pensjonist og forfatter.

I september 2013 vedtok regjeringen i Kongelig resolusjon opprettelsen av Værne kloster landskapsvernområde. Området har en størrelse på 5 464 dekar. I 2017 opprettet Riksantikvaren, i samarbeid med to departementer og Fylkesmannen i Østfold, «Herregårdslandskapet i Rygge», et område på 31 000 dekar. Området i Rygge nordvest ble med det endelig anerkjent som unikt. 

-Et av alternativene Statens vegvesen presenterte for ny trasé for ny riksvei 19 i 2018, var å flytte fergeleiet i Moss til Feste i Rygge. Forslaget var å legge en ny riksvei 19 rett over jordene ved Carlberg Gaard, der hvor jernbanesporet går frem til høyhastighetssporet er ferdigstilt. Dersom alternativet ble realisert, kunne dette medført etablering av en firefelts motorvei rett gjennom Værne kloster landskapsvernområdet og således også gjennom herregårdslandskapet i Rygge. Det var jeg sterkt imot. 

-Høsten 2020 brukte jeg derfor all min tid for å ferdigstille boken «Herregårdslandskapet i Rygge», som jeg gav bort mer enn 150 eksemplarer av til statsråder, statssekretærer, partiledere og avgåtte toppolitikere, stortingsrepresentanter, lokalpolitikere og administrasjon i Viken fylkeskommune, Riksantikvaren, ulike direktorater og sentrale personer hos Statsforvalteren i Oslo og Viken. Det nyttet. Samferdselsminister Knut Arild Hareide var enig med oss som var mot å legge riksvei 19 gjennom Værne kloster landskapsvernområde. Dette alternativet for ny riksvei 19 ble derfor skrinlagt i april 2021.

Og mens ny riksvei 19 stille og rolig planlegges videre av Statens vegvesen et annet sted i Moss, bygger Bane NOR et nytt høyhastighetsspor gjennom Værne kloster landskapsvernområdet og herregårdslandskapet i Rygge. 

-Det er trist å være vitne til, synes jeg. Så mye ødelagt natur og kulturlandskap. 

-Movar (Mosseregionen vann, avløp og renovasjon) lanserte også utvidelse av Fuglevik renseanlegg i 2021. Dagens renseanlegg, som ligger i kjerneområdet av både Værne kloster landskapsvernområdet og herregårdslandskapet i Rygge, ble tatt i bruk i 1993, og skulle den gang dekke Rygge kommune. Nå, 30 år senere, planlegger Movar at dette anlegget skal dekke hele Moss kommune, det meste av Våler kommune og Vestby kommune. Anlegget skal øke rensing av avløpsvann fra 50 000 personer til 190 000 personer. I størrelse økes anlegget fra 4 200 til omlag 12 000 m2, og få en høyde på opptil 20 meter. Riktig nok skal det nye anlegget rense avløpsvannet både for fosfor og nitrogen, og det er absolutt nødvendig for å bedre tilstanden til Oslofjorden. Men vil vi virkelig bygge dette enorme anlegget midt i indrefileten av den unike naturen på Fuglevik? Jeg påstår at det finnes flere bedre alternativer. Et slikt anlegg hører ikke hjemme i et landskapsvernområde.

-Noen må ivareta naturen vår og det praktfulle kulturlandskapet vi har i Rygge. Det har jeg tenkt å gjøre det jeg kan for å bidra til. Vi har en arv å ta vare på og forvalte etter beste evne på vegne av våre etterkommere. I denne delen av Rygge har vi et naturområde som ingen andre i Norge har maken til. Et herregårdslandskap som en gang var bebodd av konger og vikinger, hellige krigere og johannittermunker. 

Boken «Et år i Værne kloster landskapsvernområde» dokumenterer det faktum at vi har et ekstraordinært naturanlegg å ta vare på i denne delen av Moss. Boken består kun av bilder uten undertekster, tatt i, og tett inntil, Værne kloster landskapsvernområde. Bildene er fortrinnsvis tatt i 2022, og skal være et vitnesbyrd på den enestående beskaffenheten naturen har i det fantastiske landskapet som finnes i Rygge nordvest.

-Landskapet rundt Værne kloster har opptatt meg spesielt i mange år, fordi det er så eksepsjonelt og usedvanlig eksklusivt. Værne kloster landskapsvernområde inneholder et omfattende spekter av kulturminner. Her finnes steinalderboplasser, svært mange gravfelt, klosterruiner og herregårdene Carlberg og Værne kloster. Det private gravstedet Amtmannens grav, bronsealderrøysene på Søsters hvile, kilometervis av steingjerder, gårdsdammer og åkerholmer finnes også. Landskapet er dessuten svært frodig med sin massive edelløvskog. For ikke å snakke om den rike og fruktbare jorden, som finnes i området. Det helt spesielle er uten tvil de mektige eike-alléene som strekker seg i alle retninger. Området sørvest i Moss kommune er en viktig representant for herregårdslandskapene i Norge. Jeg håper boken vil bidra til å få flere til å se at denne delen av Rygge er helt eiendommelig. 

Boken er produsert hos PS Press reklame i Rabekkgata på Høyda, hvor Bjørn jobbet som tekstforfatter og fotograf i perioden 2001 til 2007. I denne perioden var han også leder av handels- og næringsforeningen på Høyda. Bjørn har tidligere vært leder av Ekholt nærmiljøutvalg i mange år og er i dag leder av Ekholt & Dilling velforening. Han er også utnevnt som æresmedlem i Landskapsvernets venner Rygge. Boken fås kjøpt ved henvendelse til Bjørn Boge.

Related posts

Tradisjonsrik skole i tradisjonsrike lokaler!

mortensen

Mio Solitun Seniorpensjonat: «Vi har det bedre enn på et hotell»

mortensen

Noen setter Moss på kartet, andre setter Moss på bilen

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy