Image default
Portrett

Fred Willy Iversen: Tillitsmann med stor T

Når det blåser som verst er det greit med en god og jordnær bakkekontakt. Og blåst har det gjort for fagforeningsmannen og politikeren Fred Willy Iversen. Bakkekontakten fikk han inn med morsmelken, som sønn av AP mannen Ingar Steen Iversen.

Politikk og spesielt faglig politikk var et samtaleemne som var mye i bruk hjemme ved kjøkkenbordet – minnes Fred W. Iversen. Han legger til at lærdommen ved å lytte til de gamle lure fagforeningsfolka, som veldig ofte besøkte faren for å få råd og innspill i vanskelig saker, var god å ha med seg inn i et aktiv foreningsliv. 

Organisert som lærling

Fred W Iversen er født den 6. februar i 1944, altså for over 75 år siden. Som vanlig var på den tiden, bar det rett over i lære etter endt yrkesskole. Fred var så heldig å få lærlingeplass på den gamle «mekken». Moss Mekaniske verksted hadde den gangen over 16 læregutter, så de var en betydelig ressurs for verkstedet. 

Det var ikke vanlig for læreguttene at de ble organisert i fagforeningen. De var jo bare ansatt «på kontrakt» som lærling og hadde på den måten ikke de samme rettigheter som de andre gutta som var vanlig ansatte. 

Etter at unge Iversen hadde vært læregutt i over to år, var han temmelig lei av at formannen bare brukte læreguttene til vanlig produksjonsarbeid. Han mente at de ikke fikk den nødvendige opplæring innenfor de mange grener av faget som mekaniker. Da den konflikten eskalerte, gikk Fred direkte til klubbformannen på verkstedet og ba om organisering. Da det dessverre ikke var mulighet for inngang i fagforeningen den veien, kom klubbformannen med det rådet at Fred skulle danne ei ny gruppe, og kalle den lærlingegruppa på Moss Mekaniske verksted. Da var veien åpen og den unge Iversen ble valgt til leder av gruppa. Han fikk da også en fullverdig plass i klubbstyret som leder av ei undergruppe.

Konflikten ble da raskt løst og lærlingenes arbeidsvilkår ble merkbart bedre. Det var deilig å kjenne på at de faktisk var en ressurs for bedriften i stedet for en belastning, minnes Fred W. Iversen.

Leder i AUF

I 1963 ble Fred valgt til leder for Arbeiderenes Ungdomsfylking i Moss. Da han overtok klubba var det bare 56 medlemmer. De hadde fått leie lokalene «Blinken» av Moss Kommune til sine aktiviteter. Det var god plass på Blinken selv når alle medlemmene møtte opp. Lokalene kostet jo også penger, så Fred og hans styre la hodene i bløt og så etter muligheter til å utnytte disse på en måte som kunne være både inntektsbringende og medlemsrekrutterende. 

Tidsperioden var jo absolutt på deres side, da distriktet krydde av mange lovende band som gjerne ville har et sted å spille for å kunne vise seg frem. Løsningen ble at bandene spilte gratis, eller mot å få dekket reisepenger. Medlemmene betalte halv pris i inngangspenger så mange meldte seg inn, da det «lønte» seg. Da Fred reiste i militæret året etter, var medlemsantallet steget til over 200. 

Mange av de sist års markante arbeiderpolitikere er rekruttert nettopp fra miljøet rundt AUF og Blinken på den tiden. Vi kan nevne navn som: Paul Erik Krogsvold som senere var ordfører i Moss i mange år, Erik Nilsen, Svein Åge Lauritzen, Terje Rindalsholdt og Odd Jørstad.

Tid for militæret

20 år gammel ble det forsvaret for Fred W. Iversen. Ikke mange dagene etter fremmøte på rekruttskole var det tillitsmanns valg. Unge Iversen kunne nok ikke holde munnen lukket i den forsamlingen, så han ble da valgt til tillitsmann. Tiden i forsvaret varte litt lenger enn vanlig. Han jobbet der etter obligatorisk tjeneste som våpenskjøtter. Noe som skulle tilsvare børsemaker på sivilt norsk. Han hadde en samlet tjenestetid i forsvaret i 4 år, men satt samtidig representantskapet i Moss Arbeiderparti hele tiden.

Kværner

Etter tiden i forsvaret, fikk Iversen jobb hos Kværner Thune Varmeteknikk, hvor han i 1969 ble valgt til nestleder i Klubben. I 1972 ble Kværner slått sammen med Moss Værft. Han fikk da plass i klubbstyret som styremedlem. Han ble nestleder i Klubben i 1975, og rykket opp som leder i 1983 da daværende leder «rykket» opp til funksjonær og ikke lenger fikk være med i fagforeningen. Fred var leder av Værftsklubben frem til 1987. I perioden 1986 til 88 var han også landstyremedlem for Norsk Jern og Metall

Administrasjon og ledelse

Etter 1995 var det slutt på tia på gølvet for Iversen fra Jeløya. Han ble sekretær for LO Moss og Omegn og siden forretningsfører for Moss Fagforening. Dette samtidig som han var arbeidene styreformann for AL Samfunnshuset.

Fred har sittet i utallige komiteer og styrer. Etter at han gikk av som styremedlem i Fellesforbundet i 2004 ble det mest politiske verv og engasjementer. Han har satt dype gode spor etter seg i flere utvalg og komiteer både lokalt i Moss og i Østfold fylke. Arbeiderpartiet har gjennom alle år hatt stor glede av den arbeidsomme mannen på toppen av Jeløya. 

Æresmedlemskap og æresbevisninger

Veldig mange av de foreninger og organisasjoner som Fred har engasjert seg i, har i store forsamlinger holdt rungende fest taler og tildelt Fred W. Iversen æresmedlemskap, plaketter og diplomer. Det han selv trekker frem er statuen «Pioneren» som deles ut av LO til medlemmer som har utmerket seg spesielt i sitt virke og arbeid for og med LO. Dette er en spesiell oppmerksomhet for medlemmer som har gjort en betydelig innsats i og for fagbevegelsen i minst 25 år sammenhengende.

HMS i NJFF

Vi kunne nok holdt på en god stund enda, hvis vi skulle trekke frem hele Fred W. Iversens liv i organisasjonenes tjeneste. Vi ville nok ikke ble ferdige da heller, for Fred bare fortsetter å gi av seg selv og sin kunnskap til de som måtte trenge det. Han har vært innom de fleste lokale idrettsforeninger, og selv om det er tiden som leder av Sprint Jeløy han nevner først, har han satt spor etter seg nesten over alt. Selv nå, i en alder av 75 år, har han fått HMS systemet på stell i Moss og Omegn Jeger og Fiskerforening. Dette ble så flott laget at Njff fylkeslag har tatt det bruk. Det blir nå mulig adoptert av Norges Jeger og Fisker Forening slik at det kan sendes til alle lokallag i Norge til etterfølgelse.

Da vi spør om han snart skal hvile, sier han at så lenge han har helsa og får lov av hu Gro, så kommer han nok til å pusle med sitt. Jegerforeningen i Mossemarka er takknemlige for det og nyter for tiden godt av hans rike erfaring der han sitter som pådriver i ide og rekrutteringsarbeidet.

Tekst: Ivar B Johansen

Foto: Jørn Mortensen

Related posts

Kjell Berglund – har fått mer enn 8000 barn trygge i vannet

mortensen

Håkon Paulsberg: Trommis og Prøysen-tolker

mortensen

Tania Michelet – hvem er hun egentlig?

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy