Image default
Portrett

Tor Petter Ekroll: Varaordføreren

Den nye mossekommunens varaordfører, Tor Petter Ekroll, som for øvrig også er vararepresentant til Stortinget, er MFK-fan. Det har han alltid vært, mannen er fra Molde. 

– Men nå blir det vel litt Moss Fotballklubb, også?
– Klart det! Vi skulle imidlertid gjerne sett dem litt høyere i divisjonene.

Ekroll kom til Rygge i 1996, etter å ha tatt flygerutdannelse på Værnes og i USA. Da han gikk ut i permisjon for å bli heldags politiker hadde han gjort en betydelig militær karriere. Hans siste stilling før han ble varaordfører var hovedlærer fellesoperasjoner ved Forsvarets Høgskole. 

– Hva var det som fikk deg inn i politikken?
– Jeg har ment at offiserer bør forholde seg nøytralt. Etter hvert synes jeg imidlertid at jeg har sett en uheldig utvikling i forholdet mellom militær og sivil myndighet, og at en del politiske disposisjoner blir foretatt uten å legge ønskelig vekt på fagmilitære vurderinger. Dette syntes jeg kunne se parallelle trekk også i andre deler av samfunnet, og mente det var et foruroligende trekk ved demokratiet vårt.  Det var nok hovedgrunnen til at jeg begynte å involvere meg politisk.

– Og så ble det Senterpartiet?
– Det ble det, faktisk til min store overraskelse. Jeg leste alle partiprogrammene, og eliminerte parti for parti. Det kunne ikke bli Arbeiderpartiet , og heller ikke Høyre. Til slutt satt jeg da igjen med Senterpartiet.

– Fordi?
– Jeg synes Senterpartiet har en politikk som tar hensyn til alle i samfunnet og bygger samfunnet nedenfra, og på den måten tar best vare på folkedemokratiet i et kort- og langsiktig perspektiv.

Begynnelsen
Avgjørelsen måtte modnes, så Tor Petter Ekroll kastet seg ikke hodestups inn i politikken. Men da han hørte på nyhetene at Senterpartiet hadde programfestet at to prosent av bruttonasjonalprosjektet skulle gå til Forsvaret ringte han Senterpartiet sentralt og meldte at han var klar til å mønstre på.

– Og du ble greit mottatt?
– Absolutt. Jeg fikk raskt ansvaret for å organisere aksjonsgruppa Ja til folkeavstemning i Rygge i forbindelse med kommunesammenslåingen i 2016, hvor vi fikk over tre tusen underskrifter. Men det politiske flertallet hevdet den gang at folket ikke visste sitt eget beste, og det gikk som det gikk. Noe som for øvrig gjorde meg enda mer engasjert og inspirert.

– På hvilken måte?
– Viktigheten av korrekte politiske prosesser, ta innbyggerne på alvor. Politikere skal være folkets tjenere, og ikke presse på dem løsninger som de ikke vil ha. Politikere trenger støtte av dem de har besluttet for, hvis de ikke har det kan det utvikle seg politikerforakt, og det tror jeg dessverre vi ser en del av nå.


Populisme
– Men når man er spesielt lydhør for og opptatt av å etterkomme ønsker og meninger i folket, kan man ikke da komme til å ligge farlig nær en populistisk måte å drive politikk på?

– Hm…det er jo nettopp det det handler om. Politikerne skal representere innbyggernes ønsker. Og så er det ikke mange årene siden populisme var et positivt ladet begrep. Men i dag er det liksom ikke akseptert at folkets meninger skal ha gjennomslagskraft. Det er flere politikere fra de største partiene som har forklart meg at man må ta noen upopulære avgjørelser på vegne av folket. Det er kanskje derfor vi ser en økende politikerforakt? Når et partis program reflekterer folkets ønsker, er det da populistisk i negativ forstand? For meg er det nettopp det demokratiet handler om, reelle valg mellom ulike oppfatninger hvor demokratiets mekanismer fungerer ved å lytte til og inkludere alle før beslutninger tas.

Ekroll er også tilhenger av et mangfold av partier, han mener det er viktig for å få fram alle syn og nyanser, og han ønsker også den andre nykommeren i kommunestyret, Ny Kurs, velkommen.

– Jeg vil slett ikke ha det som i USA, hvor man kun har to store partier.

Syv etasjer
– Hvordan har du opplevd å bli møtt i det nye kommunestyret, da?

– Fantastisk bra, så langt har det vært en fornøyelse å jobbe i denne regnbuealliansen, som den kalles. Vi har et godt samarbeidsklima, og en fin og åpen tone. Og med et så stort politisk spenn som vi har blir det en robust plattform. Så vil det selvfølgelig bli ting å ta tak i når de politiske prioriteringene skal meisles ut, men det er gjennom uenighet man kommer fram til de beste beslutningene.

– Hva blir så etter din mening de viktigste oppgavene til det nye kommunestyret i tida som kommer?
– Vi må bygge kommunen nedenfra ved å motivere og tilrettelegge for engasjement, aktiviteter og tjenester som folket ønsker og har behov for. Målet er å kunne overlevere kommunen i enda bedre forfatning til den neste generasjon, hvor miljø, trivsel og fellesskapet står sentralt. Det gjør vi politikere best ved å styrke de demokratiske prosessene.

– Og utfordringene, som det heter nå for tida, som følger av kommunesammenslåingen?
– Det er oftest periferien som får de største utfordringene, så det er noe vi må være spesielt oppmerksom på.

– Det er god Sp-politikk, men nå er det vel sånn at stadig flere ønsker å flytte til byen, og miljøhensyn taler for konsentrert bosetting, som gir mer rasjonell ressursutnyttelse?
– Her er det viktig med balanse, vi må utnyttet ressursene i hele landet, og det gjør vi best ved å tilrettelegge for aktiviteter i hele landet. Det må bo folk i utkantene også, ellers legges det dødt og øde.

– Ok, men i knutepunktene, som vel Moss må regnes som, anbefales det fra sentralt hold at man bygger høyt og tett. Hva synes du om syv etasjers blokker på Kallumjordet?
– Jeg synes ikke syv etasjers blokker skal få lov til ødelegge omgivelsene på Kallum.

Ledestjerne
Ekroll er takknemlig for å ha fått oppdraget å være proff politiker, og er klar til å representere innbyggere fra Frp til Rødt. Men med lokal forankring i Rygge siden 1996 er han ikke lommekjent i strøka fra Høyda til Kambo, noe en kjapp stedstest avslørte (Kjellandsvik? Nei…Kulpe? Nei…). Men det skal bli bedre.

– Ordføreren har lovet å ta meg med på omvisning i Moss, og så skal jeg vise henne Rygge. Det kommer til å gå helt greit.

Det tror vi også, han framstår som en svært reflektert og motivert politiker, og presiserer at det viktigste for ham er å arbeide for samlende løsninger gjennom demokratiske prosesser. 

– Enn privat?
– Jeg er skilt, og har tvillinger som snart fyller 23 år.

– Andre ting enn politikk?
– Jeg trener en del, løper og går fjellturer. Og fisker, jeg har hytte i Molde-traktene, der blir det litt ørret og laks. Men jeg trenger ikke å få fisk for å ha det fint. Det er en deilig avkobling kun å oppleve naturen og spenningen. 

– Ok. Til slutt, du bor i gangavstand fra en av Senterpartiets mest markante og erfarne politikere, Anne Enger, vil det være naturlig for deg å lene deg litt på hennes erfaringer og kompetanse?
– Det har jeg allerede gjort. Hun er en ledestjerne.

Tekst: Lars Rune Debes

Foto: Jørn Mortensen

Related posts

Per Emil Grimstad: Scenevant

mortensen

Alltid den blå musikken for Stig Martinsen

mortensen

Remi Sølvberg: Ung mann med sterke meninger

mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy