Image default
Høydaplanen

Vil ha slutt på rivaliseringen mellom Høyda og sentrum i Moss

– Det vil være et stort nederlag dersom Høyda-planen legger opp til at all småhandel på Høyda skal nedtrappes, til fordel for sentrum, forteller Martin Maagerø, daglig leder hos Skousen Moss og medlem i styret i markedsselskapet «På Høyda midt i Moss». Jeg hevder at dette er et underkommunisert problem, hvor Moss kommune beskytter seg bak Fylkesplanen for by- og regionutvikling.

Høyda Utvikling gjennomførte en ny Høyda-konferanse på Lilleng-senteret 14. mars 2022. Mer enn 60 personer var invitert, hvor majoriteten representerte ulike butikk- og næringsdrivende, eiendomsutviklere og ansatte i kommunen. 

– Jeg deltok selv på konferansen, forteller Martin. Det var mye fokus på eiendomsutvikling. Men det ble jo en diskusjon av det å plassere små nisjebutikker i sentrum og ikke på Høyda. Høyda fremstår som regionens fremste handels- og næringsområde. Det er nettopp bredden i sortimentet som gjør Høyda så unik. Det finnes noe for alle. Og folk kommer hit av tre ting: her får du alt, her kommer du lett til og her er det rikelig med parkeringsplasser. Trappes handelen ned på Høyda til fordel for sentrum, er jeg sikker på at folk kjører andre steder, til andre byer hvor det meste av handelen ligger på utsiden av overfylte sentrumsgater, trange parkeringshus og et underdimensjonert offentlig kommunikasjonstilbud. En må heller aldri glemme alle arbeidsplassene som Høyda representerer. Det er en sannhet at 90 % av omsetningen til små bedrifter er helt avhengig av lokasjon.

– Jeg synes det er ille at vi skriver hverandre ned. Alt dreier seg ikke om gågata i sentrum, Møllebyen og Verket. Nærings- og handelsområdet på Høyda er nok det som trekker aller mest folk til regionen. Det bør vi bevare og utvikle til noe enda mer positivt. Det må bli slutt på rivaliseringen mellom Høyda og sentrum av Moss. 

-Det gjentas til det kjedsommelige at satsingsområdene til Moss kommune er Nordre bydel og Halmstad. Nei, slik bør det ikke være, skyter Skousen-sjefen inn.  Alle områder bør være prioriterte områder.  Moss er inne i en enorm vekst. Se på hva som er kommet til nord for Møllebyen. Men det er viktig å påpeke at Moss har fått sin «sky-line» ved at Høyda-området har blitt urbanisert med høyblokker og store «bo-maskiner». Det påstås at mange av de som flytter til Søndre bydel, kommer fra Mosseregionen. Men noen kommer også fra hovedstaden og nærområdet rundt Oslo. Kanskje kommer disse til å trekke med seg nye vaner og behov til området? Det er fortsatt plass til urbane møtesteder på Høyda, slik som kaffebarer, Donuts-utsalg, små barer og større, trendy butikkjeder. Små parker, flere torv rundt alle veikryssene som finnes i Høyda-området er dessuten mangelvare i dag. 

-Høyda-området planlegges slik at storhandel ligger langs hovedveiene og bolig lengre bak, hevdes det fra planhold i kommunen.  Det er gjennomført en sosiokulturell stedsanalyse, som skal si det meste om trafikk, støy og fremkommelighet kontra det å bo. Under planarbeidet er det konkludert med at det finnes få møteplasser og rekreasjonsområder i Høyda-området. Det ble på konferansen også nevnt behovet for aktivitetsbaserte møteplasser. For i planområdet skal gamle, etablerte boligområder forenes med nye, moderne bosamfunn. Den nye Høyda-planen skal skape en stor, spennende bydel og ikke bygge barrierer mellom gammelt og nytt. 

Det pekes på at det er viktig at det innen bydelplanens virkeområde skapes mange nye arbeidsplasser, både innen handel og service. Dernest er det viktig å ta hensyn til at befolkningsveksten i kommunen de neste årene. Det er avgjørende å få mer «ungt blod» til kommunen, ved at flere førstegangsetablerere og barnefamilier velger Moss. Men de eldre skal likevel ikke bli glemt. Befolkningen mellom 80-89 år øker med 79% i perioden 2020-2035. Dette tas det hensyn til i bydelsplanen. Det er imidlertid lite spor etter boliger for de aller eldste i bydelsplanen. Ettersom kommunen ønsker 0-vekst for biltrafikk i området, må mobilitet og tilgjengelighet innenfor bydelen prioriteres høyere. 

– Det er planlagt at Høyda-planen skal ut på høring i juni 2022. Du finner den da på Moss kommunes hjemmesider under Høringer og kunngjøringer. Alle kan sende inn sine innspill til bydelsplanen. «Fremtiden tilhører dem som er med og skaper den», avslutter den driftige Skousen-sjefen Martin Maagerø.

Tekst: Bjørn Boge og Karine Westerveld

Foto: Jørn Mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy