Image default
Skole

Morsommere og lærerik skolehverdag for barna på Øreåsen

På Øreåsen skole har de aktiviserende skoledekor som fremmer læring og litt ekstra fysisk aktivitet, som er levert av PS Press Reklame. Ifølge nyere forskning gir faktisk hopp, sprett og knebøy bedre skoleresultater, spesielt innen matematikk og staving.

Den ene veggen i skolens fellesrom er dekorert med et stort bilde av verdensrommet. Planetene strekker seg på rekke og rad over veggen, alle med riktig størrelsesforhold og avstand. Fakta om hver enkelt planet er skrevet på små plakater lenger ned på veggen i barnas lesehøyde. Rommet er fylt med ivrige andreklassinger som gjerne vil fortelle hva de syns om skoledekor.

Skoledekor

– Det er kjempegøy å hoppe paradis i gangen, og når vi går på do, pleier noen å hoppe paradis på veien dit, forteller et par av jentene. Guttene syns derimot den tøffe planetveggen er kulest. Alle har sin egen favorittplanet. Leon oppdaget Pluto for aller første gang på skolens informative vegg. 

– Læren om verdensrommet er et omfattende tema, så denne dekoren er noe alle elevene på skolen drar nytte av, forklarer klasseforstander Charlotte Rukke. – Skoledekoren brukes både i undervisningen og impulsivt av barna. De har jo lært om verdensrommet, så denne veggen gir en påminnelse om det de har lært. Den er mer levende og ekte enn bildene vi ser i bøker eller på nettbrett, fortsetter hun.

– Skoledekor brukes både i undervisningen og impulsivt av barna.

Gulvet på vei til skolens bibliotek er dekorert med et fargesprakende paradis, en hoppelek som barn har drevet med siden tidenes morgen. Sammen med bokstavslangen på gulvet, løfter de det visuelle inntrykket i en ellers anonym gang. De innbydende fargene betyr at de færreste klarer å gå forbi uten å ta et par hopp – kanskje lærerne inkludet? Det å hoppe paradis er god trening både for styrke, koordinasjon og balanse. Og det gir litt ekstra fysisk aktivitet i løpet av skoledagen, som ifølge en nederlandsk studie fra 2016 er med på å stimulere barns evne til å lære.

Fysiske undervisningstimer
I studien kom det fram at fysisk aktivitet med skoledekor i skoleundervisningen er en ny og effektiv måte å lære på. I løpet av en periode på to år, undersøkte de hvilken effekt fysisk aktivitet hadde på barns evne til å lære matematikk og staving. Deltakerne var 499 barn fra tolv forskjellige skoler, med en gjennomsnittsalder på åtte år. Barna ble tilfeldig delt opp i en testgruppe og en kontrollgruppe. I kontrollgruppen fikk barna vanlig undervisning i klasserommene. Gruppen som skulle teste den nye undervisningsmetoden, hadde tre fysisk aktive undervisningstimer i uka. Ved starten av hver time stod elevene bak eller ved siden av pulten sin, hvor de utførte øvelser som knebøy og luftboksing i løpet av timen. Under staveøvelser skulle barna for eksempel hoppe for hver bokstav i ordet. Andre øvelser gikk ut på å marsjere, jogge eller hoppe på stedet.

Aktive barn lærer mest
Resultatet fra den to år lange studien var interessant. Den viste at barna med fysisk aktivitet i undervisningen hadde langt bedre resultater i generell matematikk og staving, enn barna som ikke hadde det. Det tilsvarte et læringsforsprang på fire måneder.

I andre studier har god motorikk blitt koblet sammen med gode matteferdigheter hos små barn. Det betyr at vi i stadig større grad ser sammenhengen mellom fysisk aktivitet og gode resultater på skolebenken.

En læringsplattform for skolens elever
Tilbake på Øreåsen skole forteller Charlotte Rukke at de aktiviserende gulvdekorene ble mottatt med stor begeistring da de ble installert. 

– Barna var utrolig spente og kunne nesten ikke vente med å prøve de ut. En grå og trist gang ble forvandlet med et fargerikt paradis og en morsom bokstavslange som holder barna i aktivitet. Alfabetet i bokstavslangen brukes for eksempel ved oppstilling, hvor de minste barna stiller seg ved forbokstaven i navnet sitt, forklarer Rukke. De forskjellige skoledekor på Øreåsen barneskole tilbyr derfor en morsom læringsplattform og nyttige interaksjoner for skolens 340 elever.

Tekst: Ellen-Marie Kristiansen

Foto: Jørn Mortensen

Denne nettsiden bruker «cookies» for å forbedre brukeropplevelsen. Vi regner med at det er OK for deg. Er det ikke greit velger du det selv. Aksept Les mer

Privacy & Cookies Policy